Andere levensverhalen

Ik leerde verwerken

Als kind zijnde vluchtte mijn gezin uit ons land van herkomst gevlucht vanwege de oorlogssituatie daar en die situatie…

De beste keuze!

Ik dacht altijd dat ik geen waarde had en dat mijn dromen slechts dromen waren, grote dingen bereiken leek voor mij onmogelijk.

Geen leed, maar vreugde!

Ik was een agressief persoon, niet tegen de mensen, maar tegen mezelf. Er was een pijn in mijn binnenste die constant aanwezig was, ik kon het maar niet negeren.

Ware vreugde

Door de hoogmoed kon ik niet zien wat er in mijn binnenste schuilde…

Ik had geen jeugd

Vanwege de geestelijke problemen waar mijn moeder aan leed, hielp ik haar op jonge leeftijd al in het huishouden. Op den duur leed mijn jeugd hieronder…

Ik weet wat mijn waarde is!

Ik durfde nooit de ware ik te laten zien, want ik dacht dat ik gewoon niet goed genoeg was.

Vasten van Daniël – Ervaring

Doordat ik meer gaf aan God, kon ik ook meer aan anderen geven.

Vasten van Daniël – Ervaring

Ik gebruikte al mijn kracht om een vernieuwing te bereiken. Hoewel ik al gedoopt ben met de Heilige Geest…

Vasten van Daniël – Getuigenissen

Ik zal het moment waarop ik vervuld werd met een zekerheid die ik nooit ervaren had, nooit vergeten. Ik had de zekerheid dat dit de Geest van God in mij was.

Vasten van Daniël – Getuigenissen

Deze dag staat voor altijd in het geheugen van deze twee mensen geschrift!