Nieuws

Het verbond met God

Het leven is in zijn volheid alleen afhankelijk van het partnerschap met God. Zo was het met Abraham

Wanneer God praat

Zijn zoete en zachte stem wordt sterk in de woestijn.

Wie Mij eren

Alles in het leven volgt de wet van oorzaak en gevolg, actie en reactie, geven en ontvangen…

Wat zou u in de plaats van Abraham doen?

Wat zou u doen als God tegen u zou zeggen om uw enige zoon aan Hem te geven als een offer?

Zonde van de tong

Maar wie op zijn hoede is, oordeelt voordat hij spreekt, en zegent de mensen om hem heen.