Nieuws

6e Dag van de Vasten van Daniël

Een ware dienaar van God weet wie hij dient en weet ook dat hij vroeger of later door het vuur zal gaan…

5e Dag van de Vasten van Daniël

De eenheid van de kerk van de Here Jezus is gebouwd volgens de leiding van de Heilige Geest.

4e Dag van de Vasten van Daniël

Wat deed de Here Jezus met de Kracht die Hij ontving?

3e Dag van de Vasten van Daniël

Zie wat voor effect het boek O Ouro e o Altar (Het Goud en het Altaar) heeft gehad in het leven van een pastor die het heeft gelezen.

2e Dag van de Vasten van Daniël

Het verlangen naar de doop met de Heilige Geest kan niet, onder geen enkele omstandigheid, het spreken in tongen…