Nieuws

Rechtvaardigheid geschiedde!

er moet een buitengewone, brutale en duidelijke verschil zijn, om geen twijfel te laten bestaan tussen degenen die van…

De Naam van God

Hoe kunnen wij Drie Personen uitleggen die afkomstig zijn van Een God?

De haat die het goed doet

Wie kan zich voorstellen dat de haat zijn voordelen heeft? Ten minste bij twee gelegenheden zien we de voordelen ervan

Wapens van het Geloof

Hij heeft ons Zijn Woord, Zijn Geest en Zijn Naam gegeven. Wat hebben we nog meer nodig?

De vrede van de Vader door geloof in de Zoon

de afwezigheid van de vrede van de Heilige Geest duidt de afwezigheid van een rationeel, intelligent en gehoorzaam..