Nieuws

Rechtvaardige hulp

Zijn Woord garandeert dat Hij te hulp komt om de ellendigen en behoeftigen te dienen.

Hoge schuilplaats

In deze wereld is er niets of iemand om op te rekenen om je ziel te bevrijden van onderdrukking…

Met wie wandelt u?

Met God wandelen is medeplichtigheid met Hem hebben, tot op het punt dat…

Geestelijke Autoriteit

De geestelijke mensen zijn zich ervan bewust dat de ministerie van het geloof niet werkt volgens…

God van de Haat

Wanneer iemand uit God geboren is, is het grootste en meest duidelijke kenmerk de verandering in het karakter.