Nieuws

Nieuws |

Nieuwsbrief van vrijdag 10 November

Bekijk hier onze wekelijkse nieuwsbrief.

Uw Geloof heeft u Behouden…

Wat de verlorene redt, is het GELOOF in het Woord van de Here Jezus Christus.

Onderscheid van het einde

“Dit hoorde ik, doch ik verstond het niet; en ik zeide: Mijn Heere! wat zal…

Het is alleen een kwestie van Geloof…

Hier valt niet over te discussiëren of te twijfelen. Het is een kwestie van pure onderwerping aan…

Een glimlach op de lippen en vergif in het hart

Er zijn zondes die zo subtiel zijn dat de persoon ze niet eens opmerkt.