Nieuws

De overste van de goden

Maar Elia, die er slechts één was, daagde de”overste” (Baäl) uit, zeggende…

Elia, de rustverstoorder van Israël

Wie dit offerend GELOOF met zich meedraagt, wordt door de wereld als een rustverstoorder …

Kwaadaardigheid

Ongetwijfeld blokkeert de kwaadaardigheid de geestelijke gedachten van de christenen…

Ten eerste het vuur en dan de regen!

De verandering heeft een volgorde…

Leven voor LEVEN!

Elia gaf niet alleen de stier en het water, hij legde zijn leven op het altaar.