Nieuws

Nieuws |

Visie van Abraham

Een kort overzicht…

Wie wil lang leven?

Als wij de tien geboden met aandacht lezen, merken wij op dat de eerste vier geboden met een persoonlijke relatie met God te maken hebben en de…

Nieuws |

Zondag van de Heilige Geest

Want God heeft ons niet gegeven een geest van lafhartigheid, maar van kracht, van liefde…

Respect!

“Gij zult de…