Nieuws

Zondag van de Redding

“Zeg tot hen: zo waar Ik leef, luidt het woord van de Here HERE, Ik heb geen behagen in de dood van de goddeloze, maar veeleer daarin, dat de goddeloze zich bekeert van zijn weg en leeft.” Ezechiël 33:11 NBG 51

Niet alles is wat het lijkt

Wanneer een persoon, normaal

Nieuws |

Het offer deel 2

We kunnen niet vergeten dat het offer het vinden.

God ziet, hoort en daalt neer

Wanneer we de geschiedenis lezen over de bevrijding van het volk van Israël dat in slavernij leefde, dan is er iets dat onze aandacht trekt: Het volk van God leefde gedurende 430 jaar in…

Heb ik het of heb ik het niet?

Een paar dagen geleden, toen ik bepaalde zaken moest oplossen in mijn kantoor, bevond ik me in de volgende situatie: er was een bepaald document nodig. Toen dook er de…