Nieuws

Nieuws |

Evangelisatie

Afgelopen zaterdag hielden circa honderd…

Nieuws |

Doopdienst

Afgelopen zondag, 25 september werd er een…

Hij opende de deuren

In het begin van zijn regering, in de eerste maand van het eerste jaar, opende hij de deuren van Gods Huis, en begon hij de bediening aan God te hervatten. Hij bracht de offersen tiendes…

Één dag

Wie heeft er nooit over een speciale dag gedroomd? Uw huwelijkdag, de geboortedag van uw eerst kind, de dag waar u uw diploma behaalt van de universiteit, enz…
De realiteit is dat deze…

Wat is moeilijker?

Wij allen worden blij wanneer we iets belangrijks behalen. Dat kan zijn: een huis kopen, een schuld afbetalen, genezen worden, trouwen, enz. Het zijn er echter weinigen die beseffen dat het behalen van…