Nieuws

Gepaste afhankelijkheid

Laten we op God vertrouwen en niet op de mens.

Oneindige genade

De genade van God is oneindig boven de menselijke verbeelding.

Leven voor de wet

We vinden het leven in de Wijze Woorden van God…

Eerlijke vergelding

God ziet en observeert het offer van de rechtvaardigen door af te wijken van de wil van het vlees…

Een blik van genade

Wanneer God een hart vindt dat overgegeven is aan Hem, wordt Zijn blik van genade bereikt…