Nieuws

HEER van wie?

De werknemer gehoorzaamt zijn baas omdat hij niet het risico wilt lopen om zijn baan te verliezen. Als…

Schaamtes en zonden

Wanneer de mens zijn leven aan de Here Jezus overgeeft, begint hij de grote wedloop van zijn bestaan…

Verdiensten van het Geloof

Jezus zegt: Als iemand achter Mij aan wil komen, moet hij zichzelf verloochenen…

Waar gaat u naartoe?

Tegen de stroom ingaan dient iets essentieel te zijn in het karakter van degenen die uit God geboren zijn…

Nee heer, het hart!

De Bijbel is God die met het menselijke verstand praat…