Nieuws

De bediening op het Altaar

De keuze om op het Altaar te dienen is glorieus.

Één Beker

Wie kan de Beker van het Nieuwe Verbond van het Bloed van Jezus nemen zonder het persoonlijke offer?

BEWAAR UZELF…

was aan het peinzen over de lijst van dingen en mensen die de Heer Jezus ons beval aan te houden met betrekking tot…

Het Altaar eert degenen die Hem eren

De ware, goede en trouwe dienaar, behoudt zijn gedachten gericht op de wil van Zijn Heer.

Hoe geaccepteerd te worden door God?

De Here Jezus prees de offerande van de arme weduwe en vertelde dat zij meer dan iedereen had gegeven…