Nieuws

Dwaasheid van het Geloof

“Want het woord des kruises – geloof dat geassocieerd wordt aan het offer – is wel
voor hen, die verloren gaan, een dwaasheid”…

Noodzaak om te verkondigen

“En het Evangelie moet eerst gepredikt worden aan alle volken.”

Vloek van de vloek

Met de ongehoorzaamheid van de schepping, werd het koninkrijk van de zonde

Geloven of “geloven”

Net zoals niet alles wat blinkt goud is, gelooft niet iedereen, die meent in Jezus te geloven, werkelijk.

Nieuws |

Nieuwsbrief van Vrijdag 27 Oktober

Bekijk hier onze wekelijkse nieuwsbrief.