Nieuws

Het beeld

Abraham werd geboren in een afgodische familie en in een tijd dat het heidendom…

Luister naar wat de Geest tot…deel 2

Accepteren of overgegeven?

Luister naar wat de Geest tot…

“Bekleed u met de hele wapenrusting van God…”

In de Geest…

Is het mogelijk om in de Geest te leven, terwijl het vlees van de pleziertjes van de wereld geniet?

Bestaat er geluk?

Waar en hoe is het dan te bereiken?