Nieuws

Geweten in vrede

“…en de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten…

Jezus is het Amen!

Waarom vindt het verschil van leven, dat door God beloofd werd, niet plaats in het leven van veel christenen?

Op mijn eigen manier doen…

Ik heb lange tijd doof en blind in de kerk geleefd.

Wees waakzaam om niet dezelfde fout te maken

Ze huilde om hulp, maar er was niemand …

Er moet een verschil zijn of niet?

De HERE heeft altijd het verschil duidelijk gemaakt tussen de rechtvaardigen en de onrechtvaardigen…