Nieuws

Arme RIJKE vs RIJKE arme

Arm zijn van geest heeft niets te maken met materiële armoede…

Een prostituee

Ik werd gezien als de ergste persoon op aarde…

Waarom werd Daniël in de leeuwenkuil…

Daniël deed niets slechts, noch pleegde hij een misdaad. Waarom wilde zij dan van hem afkomen?

Mijn grootste gebedsvraag

Vader, als ik om brood zou vragen, dan zou U mij geen steen geven

De Discipline van het Koninkrijk van God

Het Lichaam van de Here Jezus Christus is, waarvan Hij het hoofd is, wordt gemaakt…