Boodschap

1e Dag van de Vasten van Daniël

Veracht de gevoelens om de Heilige Geest te ontvangen

Een emotionele persoon heeft een emotioneel geloof. Hij blijft een levende ziel, zoals het voorbeeld van de eerste mens.

“De eerste mens, Adam, werd een levende ziel…” 1 Korinthiërs 15:45

Daarom heeft de persoon dorst om de Aanwezigheid van God te voelen.

Normaal gesproken geeft de emotionele persoon zich over aan de emoties van kerkmuziek wanneer zij de Heilige Geest zoekt en laat zich daar door leiden. De persoon denkt niet en voelt alleen. Als zij in tranen uitbarst, denkt zij dat het de Heilige Geest is. Als zij in tongen praat, overtuigt zij zichzelf dat ze werd gedoopt…

Dus, de emotionele persoon raakt beïnvloedt en geeft zich over aan de emotionele sfeer. Daarom worden veel mensen bedrogen door hun eigen hart, dat gekoppeld is aan de geest van bedrog.

Natuurlijk, zij weet niet dat ze werd bedrogen en houdt zich stevig vast aan die zogenaamde “doop”. Zij zal alleen met de tijd ontdekken dat ze werd misleid wanneer ze inziet dat de kwaliteit van haar leven niet veranderde. Zij bleef dezelfde schepsel en leefde met hetzelfde soort leven als die van het verleden. Haar gevoel van leegte in de ziel bleef elke keer meer aanhouden…

Aan de andere kant heeft God het intelligente geloof aangeboden, het geloof dat denkt en antwoorden zoekt volgende de bijbelse Beloftes. Dit rationeel geloof weegt, evalueert, bevestigt, zoekt en eist wat geschreven staat, gevolgd met handelingen van gehoorzaamheid aan de Heilige Schriften. Dit betekent alle viesheid van uw zonde verlaten.

Vanaf dat moment geeft u zich met al uw kracht, dorst en honger om Hem te leren kennen, voor het Altaar over met een eerlijke aanroeping voor de Heilige Gees,  die beloofd werd door de Here Jezus. Door het ontvangen van de Heilige Geest wordt u een levende geest gemaakt, zoals het voorbeeld van de Here Jezus Christus.

“… de laatste Adam (Jezus) een levendmakende geest.” 1 Korinthiërs 15:45

Bisschop Edir Macedo

Deixe o seu comentário

Ou preencha o formulário abaixo.

O seu endereço de email não será publicado. Campos obrigatórios marcados com *