Boodschap

2e Dag van de Vasten van Daniël

Vreemde tongen

Wanneer we het hebben over de doop met de Heilige Geest, komt meteen in het gedachte van de evangelische persoon het praten in tongen.

Er lijkt geen dorst naar God te zijn, noch het verlangen om van leven te veranderen, des te minder om de tempel van de Geest van God te willen zijn. Er is alleen maar verlangen om in tongen te praten.

Deze begeerte die zogenaamd heilig is, heeft niets te maken met God. Als eerst is het een pure manifestatie van een persoonlijke ijdelheid, gestimuleerd door bedrieglijke geesten. Zij liften mee met de geest van emotie en profiteren ervan om de onoplettende mensen te misleiden met vreemde sensaties die culmineren in vreemde spraak.

En daarom zijn er velen die “vallen in de geest”, of op handen en voeten als een leeuw in de dierentuin lopen. Dit en andere abnormaliteiten gebeuren juist vanwege een gebrek aan geestelijke onderscheidingsvermogen.

Het verlangen naar de doop met de Heilige Geest kan niet, onder geen enkele omstandigheid, het spreken in tongen als doel hebben. Als u in tongen spreekt, zoals het voorbeeld in de bijbel, amen. Als u niet spreekt, wat is het probleem? Is de Geest van God beperkt tot het spreken in tongen? Het gebrek aan het spreken in tongen kan geen reden van twijfel zijn om de Goddelijke handeling te belemmeren.

De doop met de Heilige Geest is niet om in tongen te praten, maar om de dienaren van God in staat te stellen om in deze wereld getuigen te zijn van de opstanding van de Zoon van God.

Hoe kan iemand in een rotte en hypocriete wereld, vol met gecamoufleerde voorstellen van de hel, het goede en kwade onderscheiden?
Hoe kunt u weten met wie u, volgens de Wil van God, dient te daten en trouwen?
In welk professioneel gebied zult u in het Koninkrijk van God het meest nuttigst zijn?
Welke kerk is van God?
Hoe kunt u de valse van de ware man van God onderscheiden, als iedereen Zijn Woord spreekt of predikt?
Hoe het kaf van het koren te scheiden?
Hoe de stem van God en de stem van de duivel te herkennen?

Dit en andere twijfels worden duidelijk geëlimineerd door de ware doop met de Heilige Geest.

Wie beter dan Hij om Zijn kinderen naar de volledige waarheid te leiden?

De Here Jezus zei:

“Maar wanneer Die komt, de Geest van de waarheid,  zal Hij u de weg wijzen in heel de waarheid…” (Johannes 16:13)

Mijn God en mijn Vader, in de Naam van de Here Jezus, bewaar Uw volk van de geesten van de antichrist en bedrog.

Bisschop Edir Macedo

 

Lees meer:
1e dag van de Vasten van Daniël

Deixe o seu comentário

Ou preencha o formulário abaixo.

O seu endereço de email não será publicado. Campos obrigatórios marcados com *