Boodschap

4e Dag van de Vasten van Daniël

De Kracht van de Heilige Geest

Wat deed de Here Jezus met de Kracht die Hij ontving?

“En Jezus kwam naar hen toe, sprak met hen en zei: Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde.” (Mattheüs 28:18)

We vinden deze macht verspreid over de gehele Bijbel:

De kinderen: De discipelen, die nog niet de kracht hadden om lief te hebben, wilden niet dat ze dichterbij kwamen, maar de Here zei: Laat de kleintjes tot Mij komen, want hunner is het Koninkrijk der Hemelen (Mattheüs 19:14)

De overspelige vrouw: Ze zou volgens de wet gestenigd moeten worden, maar op het moment dat de Here Jezus, vol van de kracht van mededogen, zei: Wie van u zonder zonde is, werp de eerste steen en zij allen vertrokken. Ga en zondig niet meer. (Johannes 8:7-11)

Zacheüs, Nicodemus, Lazarus, de zieken, dieven en vele anderen zagen de kracht van het geloof, van genade, liefde en redding in hun leven komen door de Here Jezus.

Dus, waarom wilt u deze kracht?

“Maar u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen, Die over u komen zal…” (Handelingen 1:8)

Het is zeker dat het leven van de persoon verandert, want het is onmogelijk voor iemand om de Geest van God te ontvangen en verslagen, zwak, ongelukkig of leeg te zijn, omdat God Zelf in hem woont.

Het is echter noodzakelijk om dit doel te definiëren waarom u deze kracht wilt hebben. Is het alleen om te voldoen aan uw persoonlijke interesses, te groeien, uw dromen te vervullen, etc?

De Bijbel vertelt ons dat Petrus en Johannes naar Samaria gingen en dat degene die het Woord ontvingen, bij het opleggen van de handen gedoopt werden met de Heilige Geest. Toen Simon zag dat hij kon groeien, als hij dezelfde kracht ontving, bood hij geld aan aan de apostelen.

“En toen Simon zag dat de Heilige Geest gegeven werd door middel van de handoplegging van de apostelen, bood hij hun geld aan.” (Handelingen 8:18)

Op dat moment zei Petrus dat hij zich moest bekeren, want zijn hart was niet oprecht voor God.

Denk erover na, wat heeft u God aangeboden om de Heilige Geest te ontvangen?

De Heilige Geest komt wanneer een persoon dorst heeft naar Redding, het sterke verlangen heeft om te dienen, om een getuige van de Here Jezus te zijn, en niet alleen om een getuige te zijn van een gezegend leven.

“…en u zult Mijn getuigen zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria en tot aan het uiterste van de aarde.” (Handelingen 1:8)

Met dank aan: Bisschop Goncalves

Lees meer:

Deixe o seu comentário

Ou preencha o formulário abaixo.

O seu endereço de email não será publicado. Campos obrigatórios marcados com *