Boodschap

Alles wat we in het verborgene doen

“…uw Vader, Die in het verborgene ziet, zal het u in het openbaar vergelden.” (Mattheüs 6:4,8,18)

Alles wat we allemaal in het geheim doen, zij het aalmoes, gebed, vasten, op een dag zal door God Zelf worden beloond.

Als het niet eerlijk is, zullen we de gevolgen ervan onder ogen zien.

God is overal. Hij ziet en kent alle dingen.

Voor de Almachtige zijn zelfs onze gedachten woorden!

De kinderen van Israël wilden zichzelf bedriegen, denkend dat ze iets konden verbergen voor de Allerhoogste.

“De Israëlieten hadden dingen bedacht die niet juist zijn tegenover de HEERE, hun God…” (2 Koningen 17:9)

Ze gaven zichzelf over aan afgoderij, dienden ook Baäl, nog steeds wetende dat er slechts ÉÉN God bestaat.

Ze werden gewaarschuwd om hun fouten te verlaten en de geboden te gehoorzamen, maar ze negeerden het.

Ze zijn zo ver gegaan dat ze hun kinderen door het vuur hebben geleid. Ze geloofden in waarzeggerij en beoefenden vele andere slechte dingen, alleen om de toorn van de Heer te provoceren.

Het gevolg kon niet anders zijn; ze werden van het aangezicht van God weggenomen, dat wil zeggen, ze werden van Zijn aanwezigheid verbannen.

Tegenwoordig hebben velen de kerk nog niet verlaten. Maar het is al een tijd geleden dat ze de aanwezigheid van God hebben verlaten.

Hoe kan ik morgen de behoudenis van mijn ziel hebben als ik vandaag niet in de aanwezigheid van God ben?

Degenen die de waarheid hebben gekend en nu verloren zijn, hebben in het verleden, voor zeker, in het verborgene, iets gedaan dat onrechtvaardig was tegenover God, ondanks het feit dat ze Zijn wil kenden.

Met dank aan: Bisschop Djalma Bezerra

Laat hier uw reactie achter.

Of vul het onderstaande formulier in.

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden gemarkeerd met *