Boodschap

Bedrieglijke geesten

Dit is wat de kerken het meest hebben en daarom zijn er zoveel schandalen en slechte getuigenissen onder de ‘christenen’.

De bedrieglijke geesten zitten achter de roddels, onenigheden, rebellie en verborgen zondes. Zij halen elke dag en overal iets uit. Wie niet geboren is uit God, wordt uiteindelijk door hun gebruikt.

De dringende behoefte van de nieuwe geboorte is meer gerelateerd aan de geestelijke aard dan aan iets anders.

Degene die uit de Geest geboren is, is geest. Dit betekent de aard van God hebben. Alleen zo zullen we in staat zijn om de hel te confronteren met de condities om het te overwinnen.

Hiernaast hebben we de onderscheidingsvermogen om de bedrieglijke geesten te identificeren en weten hoe ze te neutraliseren.

In alles probeert satan het Werk van God te imiteren. Terwijl de Heilige Geest mensen kiest om Zijn volk te leiden naar de behoudenis, heeft satan charismatische leiders voortgebracht om het vlees te brengen en zo de mensen te proberen te verwarren, als het mogelijk is zelfs de uitverkorenen van God.

Daarom zegt de Here Jezus:

“Velen zullen te dien dage tot Mij zeggen: Here, here, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd en in uw naam boze geesten uitgedreven en in uw naam vele krachten gedaan?” Mattheüs 7:22

Hoe kan ik weten wie wie is?

Een man van God wordt niet gekend door zijn veroveringen, maar door zijn geestelijke karakter.

Alleen degene die geest is, kan de geesten onderscheiden. Wie een vleselijke aard heeft, heeft deze capaciteit niet.

Bisschop Edir Macedo

 

Deixe o seu comentário

Ou preencha o formulário abaixo.

O seu endereço de email não será publicado. Campos obrigatórios marcados com *