Boodschap

Blind geloof

Als een corrupt systeem van het geloof kunnen de religies, inclusief het evangelie, het geloof van het rationele naar het emotionele veld overbrengen. Daardoor dwingen ze hun slachtoffers om beslissingen te nemen volgens het hart. Het resultaat: een leven zonder kwaliteit en erger, slechte getuigenissen voor anderen.

De religieuze geest in de evangelische religie voorkomt dat zijn slachtoffers over het Woord van God mediteren. En om dit te compenseren, heeft hij hen doen denken dat de enorme kennis en het onthouden van bijbelse verzen genoeg zijn om de Allerhoogste te behagen.

De gemeenschap met God is echter alleen mogelijk op geestelijke basis. Dat wil zeggen, in uw verstand. Hij is geen God van de fanatiekelingen of van degenen die emotioneel gesproken geen evenwicht hebben. Integendeel, Hij zoekt ware aanbidders die Hem in geest en waarheid aanbidden. Zonder sensatiezucht of iets dergelijks.

Het eerste en grootste doel van de religies is om de toegang van denkende mensen tot het Koninkrijk van God te blokkeren. En vervolgens, houdt het hun “verslaafd” in het emotionele geloof.

“Ik roep u er dan toe op, broeders, door de ontfermingen van God, om uw lichamen aan God te wijden als een levend offer, heilig en voor God welbehaaglijk: dat is uw redelijke godsdienst.” (Romeinen 12:1)

Bisschop Edir Macedo

Laat hier uw reactie achter.

Of vul het onderstaande formulier in.

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden gemarkeerd met *