Boodschap

Crisis van het geloof

Wat heeft ertoe geleid dat zoveel mensen ontmoedigd raakten in het geloof?

Welke geest heeft de christenen geleid om de kerk te verlaten?

Jezus heeft beloofd dat de Heilige Geest naar de volle waarheid zou begeleiden. Zie Johannes 16:13

Is de Heilige Geest verantwoordelijk voor het leiden van zoveel christenen uit de kerk?

Is Hij verantwoordelijk voor zoveel verdeeldheid, onenigheid, lasteringen en onrechtvaardigheid in Zijn Huis?

Als de Heilige Geest van God iedereen naar de volle waarheid begeleid en de persoon de kerk verlaat, dan is deze kerk een leugen. Of de geest die deze persoon begeleid is een demon!

Het intelligente geloof heeft getoond dat geen christen geleid kan worden door de Geest van God en door de geest van de duivel! Of we worden geleid door God of door de duivel!

Wie door God wordt geleid, kan komen wat komt, het maakt niet uit wat de verdrukkingen of benauwdheden zijn vanwege de Heer, ze zullen nooit wanhopig raken of het geloof verlaten.

Maar, als ze door het kwade worden geleid, geven ze op. Het is het voorbeeld van de zaad die gezaaid werd langs de weg, op rotsachtige grond en tussen de doornen. Zie Mattheüs 13:18-22.

De laatste vraag is: wie heeft u geleid, beste lezer?

Bisschop Edir Macedo

Deixe o seu comentário

Ou preencha o formulário abaixo.

O seu endereço de email não será publicado. Campos obrigatórios marcados com *