Boodschap

De bediening op het Altaar

Het Altaar is de Plaats van zegens, gemeenschap met en toenadering tot God. Maar het is ook de Plaats van offers.

Het is een voorrecht voor degenen die daar leven en hun levens zaaien voor de Geest van God, zodat ze van Diezelfde Geest het eeuwig leven oogsten.

De keuze om op het Altaar te dienen is glorieus. Het is niet makkelijk, anders zouden de dienaren niet weinig zijn.

Maar alleen de Heer en de dienaren voelen de vreugde van de glorie van de vruchten van het Altaar. Ze zijn eeuwig zoals het pure goud; schitterend als de diamant…

Er is niets glorieuzer dan dienen als een instrument van de Geest van God, in de Behoudenis van de zielen.

“Want wat zou het een mens baten, als hij de gehele wereld won, maar schade leed aan zijn ziel? Of wat zal een mens geven in ruil voor zijn leven?” (Mattheüs 16:26)

Alle grootheid, rijkdom en schoonheid van de wereld die gedurende de dag in de zon baden en gedurende de nacht door de maan en sterren, zijn niets vergeleken met de glorie van de Behoudenis van één ziel.

Een ziel heeft geen prijs.

Als er slechts één verloren ziel op deze wereld was, was zelfs zo de Allerhoogste gekomen om Zichzelf in zijn voordeel te offeren.

Dit is de visie van de Almachtige voor de mensheid; dit is ook de visie van Zijn kinderen.

Stel u eens de beloning voor van iemand die een ziel redt! Stel u eens die voor van iemand die meerdere redt…

Wie de vreugde van een zielenwinnaar wil voelen, leeft op het Altaar en zaait voor de Geest van het Altaar.

“Want wie op (de akker van) zijn vlees zaait, zal uit zijn vlees verderf oogsten, maar wie op (de akker van) de Geest zaait, zal uit de Geest eeuwig leven oogsten” (Galaten 6:8).

Bisschop Edir Macedo

Deixe o seu comentário

Ou preencha o formulário abaixo.

O seu endereço de email não será publicado. Campos obrigatórios marcados com *