Boodschap

De beloning voor ongerechtigheid

“Deze nu heeft een stuk grond verkregen voor het loon zijner ongerechtigheid en voorovergestort, is hij midden opengereten en al zijn ingewanden zijn naar buiten gekomen” (Handelingen 1:18).

De periode van Judas Iskariot is triest en tragisch. Hij maakte deel uit van de twaalf discipelen, wandelde met de Here Jezus, was getuige van de wonderen, luisterde naar Zijn onderwijzingen, maar dit was niet genoeg. Zijn hart bleef ver van de Redder. Dit geeft aan dat naar de kerk gaan of een positie hebben, luisteren naar het Woord van God en zelfs bepaalde dingen doen, niet betekent dat het goed bedoeld is en dat het leven daadwerkelijk aan de Here Jezus is overgegeven.

In het binnenste van Judas was er een hebzucht die hem ertoe bracht om zelfs schaamteloze en zondige acties te ondernemen, waardoor hij afstand nam van het lichaam van Christus.

Met het geld dat hij had ontvangen omdat hij de Meester aan de vijanden had overgegeven, kocht hij een stuk grond, een plek waar hij zelfmoord pleegde en dat een begraafplaats werd. Een oneerlijke verovering, ten koste van het leven van zijn Heer.

Dat geld dat onrechtvaardig veroverd werd, leidde hem tot vernietiging en in deze verzen zien we zijn tragische einde. Volgens de geschiedenisschrijvers, brak het touw of de tak van de boom die hij gebruikte voor de ophanging en zijn lichaam stortte neer op een rots, waardoor zijn ingewanden werden blootgesteld. Dit betekent dat God kent wat in het diepste van ons wezen is en op een dag zal alles naar boven komen.

Alle mensen hebben verlangens, maar de vraag is wat de persoon bereid is om te doen om het te bereiken.

Wanneer er in het hart kwaadaardigheid, slechte intenties, valsheid en egoïsme is, zal God zeker geen deel uit maken van zijn veroveringen.

God is gerechtigheid en alles wat gekoppeld is aan ongerechtigheid, aan de zonde, komt van de duivel.

Dus, als de persoon klaar is om te liegen, bedriegen, omkopen, verraden of over anderen heen te lopen om te bereiken wat de persoon verlangt, kan zijn einde niet anders zijn dan die van Judas. De persoon zal in zijn overtredingen en zonden dood voor God zijn.

Alles wat op een onrechtmatige manier is verkregen, zal zijn als een onrechtvaardige beloning, iets waar de persoon niet eens van zal kunnen genieten omdat het vanuit de zonde kwam en het geweten bevlekt.

We zien de resultaten van de zonde duidelijk wanneer het niet wordt afgewezen en er tegen wordt gevochten. Wanneer het gevoed wordt, heeft het de vrijheid om zijn slechte vruchten te produceren.

 

Zie dat het de persoon zelf is die beslist om af te wijken van de weg van de Waarheid. In Judas vond satan een affiniteit met het kwade. Zijn intenties waren niet puur en waarachtig en daarom was er geen ruimte voor berouw.

Beste lezer, het is ook uw beslissing om te handelen op een juiste manier volgens het Woord. Als u onrein bent geweest in uw acties, gedachtes of gevoelens, beslis vandaag om de Gerechtigheid te volgen, zich los te koppelen van de onrechtvaardige beloning om de Beloning van de Behoudenis te ontvangen.

“Let op uzelf, dat gij niet verliest wat wij verricht hebben, maar uw loon ten volle ontvangt” (2 Johannes 1:8).

Met dank aan: Bisschop Joaquim Fernandes

Deixe o seu comentário

Ou preencha o formulário abaixo.

O seu endereço de email não será publicado. Campos obrigatórios marcados com *

2 comentários

Tiffanny Granviel Beantwoorden 13 oktober 2017 om 12:38

Een sterke boodschap

Judas maakte een grote fout omdat hij niet aan het waken was, hij liet zich leiden door zijn gedachtes/gevoelens wat leidde tot een tragische dood. Hij kon niet met zichzelf met zijn geweten leven en had de kracht niet kunnen vinden om zich te kunnen corrigeren

Zijn fout kan vandaag de dag een voorbeeld en een les voor ons zijn om in onszelf te onderzoeken of er verkeerde intenties/gedachtes of handelingen in ons zijn zodat we ons zelf kunnen corrigeren, judas einde was fataal, maar zelf zo gebruikt God zijn verhaal om ons te waarschuwen dat ons einde niet hetzelfde zal zijn aks die van Judas, dit kunnen wij alleen voorkomen door waakzaam te leven met een hart vol van vrees van God en als we fout aan het handelen waren EEN beslissing nemen om dat niet meer te doen en geleid worden door het woord en de vrees voor God. Deze boodschap is heel Sterk en heeft ook mijn ogen geopend om andere naar mijzelf te kijken

Bedankt BIsshop voor het delen.

Carmelita Burke Beantwoorden 15 oktober 2017 om 22:43

Goedenavond Bisschop,
Wat ik hieruit leer is dat het niet genoeg is om naar de kerk te komen en je niet voor 100% over te geven aan de Here Jezus. Vele komen en ontvangen de zegen en verlaten daarna onmiddellijk het huis van God. Waarom omdat ze niet voor God kwamen en zo ook Judas hij was daar niet voor de Here Jezus maar alleen om het geld te beheren en te stelen. Maar de Here Jezus wist dat maar gaf hem een kans om te veranderen, zo ook vele komen tot God maar veranderen niet en gaan terug naar het kwaad. Wat ik moet doen is waken en bidden dat dit mij niet overkomt omdat er vele voor mij waren die dachten nee hoor dit zal mij nooit gebeuren en ze zijn er niet meer vandaag de dag in Gods aanwezigheid. Het is triest maar wij zijn allemaal prooien voor het kwaad als je het wilt of niet.