Boodschap

De dienaar en het zaad

“Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Als de tarwekorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft hij alleen, maar als hij sterft, draagt hij veel vrucht.” (Johannes 12:24)

De tarwekorrel symboliseert de dienaar; God de Vader is de Zaaier en God de Zoon was Zijn Eersteling, de Eerste tarwekorrel. Uit dat graan kwamen andere granen (de dienaren).

Maar voordat de dienaar als tarwekorrel kan dienen, moet hij eerst uit het water en de Geest geboren worden. Het is niet mogelijk om God te dienen zonder uit God geboren te zijn. Want, hoe kunnen we Iemand dienen die Onzichtbaar en Onbekend is? Als dit al onmogelijk is, stel u zich dan voor om Zijn wil te kennen? Alléén de Geest van God kan de wil van God openbaren.

Daarom, om Hem te dienen, moet de dienaar eerst door de Heilige Geest zijn verwekt, als voorbeeld hiervan is de Here Jezus die verwekt was in de maagd Maria. Alleen dan kan de dienaar getransformeerd worden in een zaad van God op Aarde, zoals het voorbeeld van de Here Jezus.

De door God verwekte en gekozen tarwekorrels dienen om God de Zoon in deze wereld te dienen en worden door de HEER als dienaren beschouwd.

Als de dienaren niet voor zichzelf en de wereld sterven, hoe zullen ze dan andere granen voortbrengen?

Bevestig of de Here Jezus de volgende stappen hier op aarde niet heeft gevolgd:

Eerste: Hij werd geboren uit de Heilige Geest. (Mattheüs 1:18);
Tweede: Hij werd gedoopt in de wateren en met de Heilige Geest (Mattheüs 3:16);
Derde: Hij werd door de Heilige Geest in de woestijn geleid (Matteüs 4.1);
Vierde: Hij leefde om de wil van Zijn Vader te doen, omdat hij dienaar was geworden (Johannes 6:38);
Vijfde: Hij stierf en heeft het Werk van de Behoudenis volbracht door de dood, de wereld en de hel te overwinnen (Jesaja 53 en Johannes 19:30);
Zesde: Hij ging zitten aan de Rechterhand van de God-Vader (Hebreeën 1: 3, 12: 2) en
Zevende: Hij stuurde Zijn Geest om Zijn discipelen te begeleiden (Handelingen 2: 1-4).

Wie de Heer Jezus wil dienen, moet in deze voetstappen treden, want alleen de woestijnen en beproevingen kunnen de ware dienaren van God voorbereiden.

Bisschop Macedo

Laat hier uw reactie achter.

Of vul het onderstaande formulier in.

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden gemarkeerd met *