Boodschap

De geest van zonde

“De ziel die zondigt, die zal sterven” (Ezechiël 18:20).

De zonde is een geest. Zoals er de geest van ziekte, van verslaving, geest van moord, geest van pedofilie, geest van leugen, geest van prostitutie, bedrieglijke geest, geest van corruptie, van diefstal enz., bestaat. Elke zonde draagt een kwade geest met zich mee.

Zijn doel is om de ongerechtigheid, wanorde en rebellie tegen het Koninkrijk van Gerechtigheid (het Koninkrijk van God) te promoten. Meer dan dit, het doel is om de menselijke ziel naar de hel te leiden – het hoofdkwartier van het imperium van ongerechtigheid en de bron van de kwade geesten. Naar deze plaats gaan allen die sterven in de ongerechtigheid.

“Moogt gij het niet opheffen, indien gij goed handelt? Doch indien gij niet goed handelt, ligt de zonde als een belager aan de deur, wiens begeerte naar u uitgaat, doch over wie gij moet heersen” (Genesis 4:7).

Met andere woorden, God sprak met Kaïn: “Als je het goede doet, zal Ik het accepteren, maar, als je het slechte doet, dan staat de zonde voor de deur van jouw ziel, en de zonde verlangt naar jouw ziel, maar het is aan jou om hem te domineren”.

Toen de HEER zei dat de zonde “voor de deur staat”, wordt het bestaan van de kwade geestelijke entiteit, die in staat is om de zonde voort te brengen die de dood voortbrengt, bevestigd. Maar als de persoon behoort tot de Geest van God, heeft de geest van zonde geen heerschappij over hem: Want de zonde (de geest van zonde) zal over u niet heersen; want gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade” (Romeinen 6:14).

Als kwade geest, spreekt de zonde, instrueert en blaast hij zijn gedachten van twijfel met het doel om de argelozen en goedgelovigen te beïnvloeden tot het nemen van een verkeerde beslissing. De persoon die hem gehoorzaamt wordt automatisch zijn dienaar. En hoe meer hij zondigt, hoe meer hij een slaaf blijft.

Bisschop Edir Macedo

Deixe o seu comentário

Ou preencha o formulário abaixo.

O seu endereço de email não será publicado. Campos obrigatórios marcados com *