Boodschap

De gekheid van het offerend geloof

Hoe kunnen we geloven dat, door zwakke mensen te roepen om naar de strijd te gaan, zij kunnen overwinnen? (Zie Joel 3:10)

Hoe kunnen we geloven dat, door aan weduwen alles te vragen dat ze hebben, ze geholpen kunnen worden? (Zie 1 Koningen 17:8-15 en Marcos 12:41-44)

Hoe kunnen we geloven dat, nadat iemand alles heeft achtergelaten, de persoon 100 keer meer terug zal ontvangen en het eeuwig leven? (Zie Marcos 10:28-30)

We hebben deze bijbelse voorbeelden en vele andere!

Maar wie niet in de Bijbel gelooft, beraadslaagt alles wat er in de Universele kerk gebeurt.

Hoe is het mogelijk dat een instituut die zo vervolgt werd, sinds het begon te groeien en verspreiden over de gehele wereld, leden heeft waarvan een deel bestaat uit mensen die nu ondernemers zijn? Mensen die failliet naar de kerk kwamen en men niet in geloofden, maar door het geloof alles hebben kunnen opbouwen dat verloren was, en hiernaast veel meer hebben gewonnen? Hoe is het mogelijk dat mensen die uitgesloten waren van de samenleving, zonder geen enkele vooruitzichten voor het leven, vandaag eerbiedige en gerespecteerden moeders en vaders van de familie zijn?

Er zijn zoveel wonderen… zoals de genezing van ziektes die als ongeneselijk werden beschouwd, doden die werden opgewekt enz. Het is alleen kijken, voornamelijk naar de getuigenissen van de Campagnes van Israël.

Alles begon met iemand waarin men, in de kerk waar hij lid was, niet in geloofde. Door pastors die twijfelden aan zijn roeping van God. Het begon ook met een gekheid! Wie bij zijn volle verstand geeft een stabiele baan van 16 jaar op, nadat één van zijn dochters geboren werd met een ernstige gezondheidsprobleem en nog verschillende chirurgische ingrepen nodig zou hebben?

Het is zoveel gekheid dat we veel pagina’s kunnen schrijven. Tenslotte, het zijn 40 jaren van gekheid!!!

Als niemand u “gek” noemt vanwege uw actie op het Altaar, vergeet het!
Aan u werd dit geloof niet geopenbaard.

Met dan aan: Bisschop Clodomir Santos

Deixe o seu comentário

Ou preencha o formulário abaixo.

O seu endereço de email não será publicado. Campos obrigatórios marcados com *