Boodschap

De gelovige Abraham

“Daarom worden zij die uit het geloof zijn, gezegend samen met de gelovige Abraham.” (Galaten 3:9)

Tegenwoordig hebben veel mensen een verkeerd idee van het geloof, en dat is waar het woord GELOVIGE vandaan komt.

Abraham toonde, vanaf het begin van zijn wandeling van geloof, zijn geloof door de gehoorzaamheid in de afwijzing, afhankelijkheid, vertrouwen en opoffering.

Zouden diegene die vandaag zich gelovigen noemen diezelfde gehoorzaamheid leven, zichzelf verloochenen, zichzelf in de afhankelijkheid van God stellen, vertrouwen op Zijn beloften en zichzelf, eigen wil en gewoontes opofferen?

Abraham leefde niet in een religieus traditionalisme, laat staan in de gewoonten van zijn tijd. Hij GELOOFDE en GEHOORZAAMDE zonder te vragen.

DE GELOVIGE ABRAHAM dacht na, toen hij zijn toestand in twijfel trok door tot zijn Heer te spreken dat hij geen erfgenaam had, hij gebruikte zijn hoofd “verstand” en niet zijn emoties.

DE GELOVIGE ABRAHAM was trouw aan zijn vrouw, zelfs als de omstandigheden van haar onvruchtbaarheid hem toestonden om een andere vrouw te hebben, had hij alleen oog voor Sara.

DE GELOVIGE ABRAHAM was van de oorlog, toen hij de vijanden tegemoet ging om zijn neef Lot te redden.

DE GELOVIGE ABRAHAM bleef niet van tak tot tak springen, op zoek naar voedsel voor zijn geloof. Zijn geloof werd ondersteund door de Stem van zijn Heer, en hij volgde slechts die Stem. Hij was niet gebonden aan de mening van anderen.

Vanaf het begin tot het einde van zijn wandeling vluchtte DE GELOVIGE ABRAHAM niet weg van het offer, hij wist dat het van geloof in geloof was dat hij zou veroveren wat de Almachtige had beloofd, daarom klampte hij zich niet vast aan landen, familiekring of zijn zoon toen de Heer hem erom vroeg.

O.a. om de bovengenoemde redenen was DE GELOVIGE ABRAHAM geen mislukking in het gezin, gezondheid, financiën en vooral in zijn geestelijk leven.

Dit is het leven van de ware GELOVIGE. Als u niet dit leven heeft, overweeg dan uw GELOOF!

Wilt u uw leven veranderen? Hier is de TIP:
“Aanschouw Abraham, uw vader, en Sara, die u gebaard heeft. Want toen hij nog alleen was, riep Ik hem, Ik zegende hem en maakte hem talrijk.” (Jesaja 51:2)

Met dank aan: Bisschop André Cajeu

Laat hier uw reactie achter.

Of vul het onderstaande formulier in.

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden gemarkeerd met *