Boodschap

De Gerechtigheid van het Geloof

“Doe mij recht, o God, en voer mijn rechtsgeding tegen een volk zonder godsvrucht; doe mij ontkomen aan de man van bedrog en onrecht. Want Gij zijt de God mijner toevlucht; waarom verstoot Gij mij? Waarom ga ik in het zwart vanwege des vijanden onderdrukking? Zend uw licht en uw waarheid; mogen die mij geleiden, mij brengen naar uw heilige berg en naar uw woningen, zodat ik kan gaan tot Gods altaar, tot de God mijner jubelende vreugde, en U love met de citer, o God, mijn God!” (Psalmen 43:1-4)

David wilde gerechtigheid tegenover degenen die hem kwaad wilden doen, maar bracht geen leeg geroep tot God, zodat Hij hem zou helpen. Nee, niets hiervan. Hij wist wat de weg was. Hij was er zich bewust van dat, zodat er Gerechtigheid zou gebeuren, er meer dan gebeden en gebedsvragen nodig waren. Het gebruik van het levende en praktische geloof was nodig. Daarom zei hij dat naar het Altaar gaan zijn vreugde was.

Velen willen gerechtigheid, maar vluchten voor het Altaar, omdat voor deze mensen het Altaar geen reden van vreugde is, maar een last. Daarom zien zij de gerechtigheid nooit gebeuren. Het tegenovergestelde, ze zijn vernederd en verongelijkt zonder dat iemand hun verdedigt. De Gerechtigheid van God geschiedt alleen door het geloof en er bestaat geen geloof zonder het Altaar!

God zegent jullie veel meer!

Bisschop Edir Macedo

Deixe o seu comentário

Ou preencha o formulário abaixo.

O seu endereço de email não será publicado. Campos obrigatórios marcados com *