Boodschap

De Heilige Geest met mate?

Waarom heeft de meerderheid van de christenen de Heilige Geest nog niet ontvangen, als Hij al gezonden werd?

Wat heeft hen tegengehouden om verzegeld te worden met de Heilige Geest? Gebrek aan geloof? Of aan verdiensten? Of totale toewijding? Er zijn veel redenen. Ik geloof dat de grootste blokkade voor de uitstorting van de Heilige Geest, het gebrek aan een totale overgave is. Het ontvangen van de Heilige Geest betekent Zijn Totaliteit of Overvloed te ontvangen. Wie bereid is om Hem te ontvangen dient ook bereid zijn om zijn gehele leven op te offeren. Het is Gods alles voor het alles van de persoon.

Helaas zijn niet allen werkelijk in staat om hun leven of hun zondes op te geven. Ze accepteren Jezus als Redder, maar willen Hem niet als Heer. Ze willen zorgeloos van het leven genieten. Zonder een serieuze verbintenis met niemand. Zelfs niet met Jezus.

We kunnen deze realiteit niet zien aan de buitenkant van de persoon, maar de Heilige Geest doorgrondt het innerlijk van de mens. Deze intieme positie karakteriseert het gebrek aan de Heilige Geest. De persoon doet alsof de Here Jezus de Heer en Redder van zijn leven is. Doet alsof hij trouw aan Hem is. Doet alsof hij geestelijk is. Doet alsof hij Hem zoekt. Doet alsof hij van God is. Hij doet alsof, doet alsof, doet alsof… Jaar in, jaar uit en hij blijft alsof doen.

Men zegt onder de politici: u doet alsof u uw woord zult nakomen en ik doe alsof ik u geloof. En een ieder doet zoals hij wil. Het is duidelijk dat de Heilige Geest niet doet alsof Hij gelooft in de totale overgave van de mensen. Maar omdat Hij het diepste van het innerlijk van de mensen kent, wordt Hij verdrietig. Aan de andere kant, vindt de duivel het geweldig. En het leven van de persoon blijft onafgebroken gebonden.

Hij is in de kerk, een tiendegever, maakt geloftes, bidt, huilt, maar geeft zijn vrijheid om te zondigen niet op.

Jezus zei:”Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven; doch wie aan de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, maar de toorn Gods blijft op hem” (Johannes 3:36) NBG ’51.

NB: Geloven betekent, volgens de originele betekenis van de Bijbel, een totale overgave van lichaam, ziel en geest.

Laat hier uw reactie achter.

Of vul het onderstaande formulier in.

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden gemarkeerd met *

Geen reacties

Sharmila Sitaram-Kolhoe Beantwoorden 15 maart 2012 om 21:17

Om de Heilige Geest te ontvangen moet je je 100% overgeven en je eigen wil negeren door de wil van God te doen. Sommigen houden van hun leven, je moet je leven kunnen verliezen om behouden te worden. Laat Jezus je Heer zijn door hem te dienen. Niet alsof, bedroefd de Heilige Geest niet door u eigen wil te doen Hij wil je gebruiken door anderen tot God te brengen.

luisa leonora Beantwoorden 17 maart 2012 om 21:17

Wij kunnen God niet bedriegen Hij weet wat in onze hart zit
of je eerlijk bent,maar ook dat is niet genoeg je moet je totaal aan God overgeven.

kawita Beantwoorden 31 maart 2012 om 00:11

de Heilige Geest wilt in ons allemaal binnenkomen als u je leven 100% aan Hem overgeeft door ZIJN Woord 100% te praktiseren, Zijn wil 100% gehoorzamen en 100% trouw aan Hem zijn in alles.

lita Beantwoorden 5 april 2012 om 21:15

De heilige geest kent geen mate. Het is de heilige geest 100%.Hij verlangt er naar om ons te leiden,en ons te vervullen met al zijn volheid om ons allen te verenigen. Alles dat de Here Jezus deed werd gedaan vanwege de zalving van de heilige geest, die in ons allen wil leven.