Boodschap

De kalender van God

De mens maakt plannen volgens de natuurlijke kalender, waarbij er één dag per keer voorbij gaat. Bijvoorbeeld, wanneer iemand een afspraak maakt voor over een maand, dient zij te wachten totdat die 30 dagen voorbij zijn om naar de geplande afspraak te gaan. Of wanneer ze ergens naartoe belt om geholpen te worden en te horen krijgt dat ze alleen over 3 maanden terecht kan. Opnieuw dient ze de gestelde tijd voorbij te laten gaan. Dit is de menselijke en natuurlijke kalender.

Maar, er bestaat de kalender van God die niet natuurlijk is en de dagen daarop, op een andere manier voorbij gaan, zoals de Heilige Geschriften zegt:

“Maar laat vooral dit u niet ontgaan, geliefden, dat één dag bij de Here is als duizend jaar en duizend jaar als één dag.” ( 2 Petrus 3:8)

Dit verklaart het offerend Geloof dat we leven tijdens de Campagne van Israël. Degene die gelooft, gaat op een bepaalde dag op het Altaar, geeft het gehele leven over en maakt zichzelf leeg. Menselijk gesproken neemt de persoon af, maar na die dag begint het in alles te groeien. We zien dit in de getuigenissen. De persoon die een korte tijd terug een compleet vernietigd leven had, is vandaag de dag helemaal getransformeerd: geestelijk leven, financieel, familie, alles! Daarom zeggen de ongelovigen dat het een leugen is, want voor de natuurlijke kalender zal zo’n transformatie, in een korte tijd, onmogelijk zijn

“De kleinste zal tot duizend worden en de minste tot een machtig volk; Ik, de HEERE, zal dit te zijner tijd spoedig doen komen.” (Jesaja 60:22)

De kleinste en het minst:  Degenen die zichzelf op het Altaar verminderen waneer ze offeren.

Wanneer een persoon naar het Altaar gaat, begint hij te leven volgens de kalender van God. Op deze manier zijn de dagen meer dan duizend dagen waard, zoals de Bijbel zegt:

“Want één dag in Uw voorhoven is beter dan duizend elders…” (Psalmen 84:10)

De Campagne van Israël dient hiervoor, voor een beslissing!
Tenslotte, wilt u blijven leven volgens de menselijke kalender of zult u gaan leven volgens de kalender van God?

Met dank aan: Bisschop Gonçalves

Deixe o seu comentário

Ou preencha o formulário abaixo.

O seu endereço de email não será publicado. Campos obrigatórios marcados com *