Boodschap

De Muur

muro-706x432“Zij zeiden tot mij: De overgeblevenen, die daar in het gewest uit de gevangenschap zijn overgebleven, verkeren in grote rampspoed en smaad, en de muur van Jeruzalem is afgebroken, en zijn poorten zijn met vuur verbrand” (Nehemia 1:3).

De muren van Jeruzalem hadden een hele belangrijke functie: de veiligheid van de stad garanderen. Zonder hun liep Jeruzalem het risico om aangevallen te worden door vijandige volken.

De muren symboliseren ons geloof, dat ons leven beschermt. Daarom probeert de duivel het telkens te vernietigen. Als we toestaan dat ons geloof geschud wordt vanwege de tegenslagen en aanvallen van het kwaad, dan worden we zwak en slaven van de problemen.

Helaas zijn velen gevallen omdat hun geloof een puinhoop is. Het begint allemaal langzaam. Eerst valt er een steen, dan verschijnt er een gat, en kort daarna, een groter gat. Zondes sluipen subtiel binnen, zondes zoals hoogmoed, gebrek aan discipline, immoraliteit, opstandigheid, onder andere. Ze openen grote gaten in de muur, en beetje bij beetje, valt uw geestelijk leven uit elkaar.

Bij gebrek aan waakzaamheid om het geloof wederop te bouwen, begint de wil van het vlees te overheersen, en krijgt de duivel toegang tot uw leven.

“Toen zeide ik tot hen: Gij ziet de rampspoed, waarin wij verkeren, dat Jeruzalem verwoest is en zijn poorten met vuur verbrand zijn. Komt, laat ons de muur van Jeruzalem herbouwen, zodat wij niet langer een voorwerp van smaad zijn” (Nehemia 2:17).

Houd in gedachten dat de duivel altijd gebruik zal maken van mensen of situaties om u te doen vallen, want wat hij het liefst wil is u vernietigd zien. U kunt zelfs bekend staan als een goede christen, maar vanbinnen, weet u dat uw geloof wordt geschud, net als de muren van Jeruzalem.

De eerste stap om de situatie te keren, is om uw muur, het geloof, te herstellen. Het geloof dat uw behoudenis zal beschermen. Doe een zelfevaluatie van uw leven en zie welke open gaten er in de muur zitten en begin met de wederopbouw.

“Maar ik diende hen van antwoord en zeide tot hen: De God des hemels, Hij zal het ons doen gelukken, en wij, zijn knechten, zullen ons gereedmaken en bouwen; gij echter hebt deel noch recht noch gedachtenis in Jeruzalem” (Nehemia 2:20).

Laat God de leiding over uw leven nemen en zorg voor uw geloof, omdat uw gehele leven afhankelijk is van de staat ervan. Door het geloof wordt u gerechtvaardigd voor God en worden een gezegend leven en de behoudenis bereikt. Dus wordt niet ontmoedigd en streef er elke dag naar uw geloof te vernieuwen, door dingen die het zouden kunnen verzwakken te verwerpen.

“Ik heb de goede strijd gestreden, ik heb mijn loop ten einde gebracht, ik heb het geloof behouden” (2 Timoteüs 4:7).

Met dank aan: bisschop Joaquim Fernandes

Laat hier uw reactie achter.

Of vul het onderstaande formulier in.

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden gemarkeerd met *