Boodschap

De overtuiging van de Geest

Het is niet verwonderlijk dat de meeste mensen een leven leiden dat te kort schiet aan de Geboden van God. We weten dat de ongelovigen de Begeleidingen van de Allerhoogste vaak als onnodig beschouwen, omdat ze alles wat God veroordeelt als normaal beschouwen. Maar waarom gebeurt dit? Waarom beschouwen de mensen van de wereld de zonde niet als zonde? Waarom verwarren ze rechtvaardigheid met onrechtvaardigheid? En waarom gelooft uw niet in het Oordeel van God?

Alle vragen hebben maar één antwoord: omdat de Heilige Geest hen niet heeft overtuigd van wat deze drie dingen zijn.
Daarom leven veel mensen die naar de kerk gaan in losbandigheid, denkend dat de genade van God hen uit de hel zal verlossen. Om dezelfde reden denken verschillende religieuzen dat God een uitzondering voor hen zal maken, omdat ze een functie bekleden of een titel in een kerkgenootschap hebben. Het is ook vanwege dit gebrek aan overtuiging dat de samenleving leeft alsof ze nooit verantwoording zou moeten afleggen voor haar werken aan God.

Maar het is de moeite waard om te herinneren dat het niet is omdat de Heilige Geest deze mensen niet heeft overtuigd dat de schuld voor hun verlies van God komt. De HEER heeft alle macht om te overtuigen, maar wij zijn het die de voorwaarden voor Hem geven om het te doen. Er staat immers geschreven dat God geen onderscheiding des persoons maakt (Hand. 10:34), maar dat vanwege de ongelovigheid en het gebrek aan berouw, de ongelovigen woede tegen zichzelf verzamelen (Romeinen 2.5).
Het feit dat hij niet overtuigd is door God is het grootste bewijs dat hij het oprechte verlangen mist om Hem te kennen.

Als u met dit type persoon omgaat en haar probeert te overtuigen van de waarheid, is het u waarschijnlijk niet gelukt. En het zal u nooit lukken. Maar wees niet boos, want dat is niet uw taak, het is de taak van de Heilige Geest. En als het u lukt om iemand van gedachten te doen veranderen, dan kunt u er zeker van zijn dat hij zich niet echt bekeerd heeft, omdat hij overtuigd werd door een mens, niet door God. En de eerste die komt met een beter argument dan het uwe, zal hem anders kunnen overtuigen.

Vergeet dus nooit om van uw hart een plaats te maken die het werk van God zal bevorderen. Laat de nederigheid die u in het begin gemanifesteerd heeft niet in de loop van de tijd verloren gaan. Bestrijd dagelijks elke wortel van hoogmoed, egoïsme en zelfredzaamheid. Door dit te doen, zal u overtuigd zijn van het hele Woord van de Allerhoogste en u zal het pad van het geloof bewandelen. Anders zult u overtuigd zijn door de duivel, omdat uw hart bevorderlijk zal zijn voor zijn actie, en met grote stappen zult u richting het pad des doods lopen.

Bisschop Edir Macedo

Laat hier uw reactie achter.

Of vul het onderstaande formulier in.

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden gemarkeerd met *