Boodschap

De rechtvaardige voor de Allerhoogste

Elk geschreven verhaal draagt de geest van de schrijver met zich mee.

In de Psalmen van David vindt elke persoon in een Psalm, onafhankelijk van Zijn religie, altijd een woord dat voorziet in zijn behoeften.

De God van Abraham blijft praten met de mensen die naar Zijn Stem luisteren. Maar wat het meest belangrijk is in de geschriften van Psalmen, is niet het comfort van de boodschappen voelen, maar het volgen, praktiseren, observeren, kortom, gehoorzamen wat er wordt geleerd.

Integendeel, dat gevoel van comfort gaat voorbij en de wanhoop zal nog een keer komen.

Verlies uw tijd niet met het observeren van de levens van de slechte mensen die voorspoedig worden en raak zelfs niet jaloers op hun bezittingen. Zorg voor uw eigen leven.

Wees bezorgd om de onderwijzingen van de Geest van God te gehoorzamen en Hij zal ervoor zorgen om te voorzien in uw behoeften.

Zet zoals het zaad in de aarde, onmiddellijk Zijn onderwijzingen in praktijk. Het zal zeker geboren worden en vruchten dragen.

“Wees niet afgunstig op de bedrijvers van ongerechtigheid, benijd niet wie onrecht plegen; want zij verdorren snel als het gras, en verwelken als het groene kruid. Vertrouw op de Here en doe het goede, woon in het land en betracht getrouwheid; verlustig u in de Here; dan zal Hij u geven de wensen van uw hart. Wentel uw weg op de Here en vertrouw op Hem, en Hij zal het maken; Hij zal uw gerechtigheid doen opgaan als het licht, en uw recht als de middag” (Psalmen 37:16).

Bisschop Edir Macedo

Deixe o seu comentário

Ou preencha o formulário abaixo.

O seu endereço de email não será publicado. Campos obrigatórios marcados com *