Boodschap

De rouw van de UKGR

rainGisterochtend zag ik een commentaar op mijn Facebook pagina die mij stom verbaasd deed staan. Wat een geestelijke blindheid! Op dat moment was mijn wil om mezelf te verlagen tot het niveau van die persoon en een koekje van eigen deeg te geven om die persoon vervolgens te blokkeren. Maar, na een paar minuten, haalde ik diep adem en voelde de pijn… De pijn die God elke dag voelt…

“Jeruzalem, Jeruzalem, dat de profeten doodt, en stenigt, wie tot u gezonden zijn, hoe dikwijls heb Ik uw kinderen willen vergaderen, gelijk een hen haar kuikens onder haar vleugels vergadert, en gij hebt niet gewild. Zie, uw huis wordt aan u overgelaten. Want Ik zeg u, gij zult Mij van nu aan niet meer zien, totdat gij zegt: Gezegend Hij, die komt in de naam des Heren!” (Matteüs 23:37-39).

Weet u hoe het voelt om alles wat in uw macht is te doen voor de mensen en alsnog gestenigd te worden? Dat is wat de UKGR meemaakt – 36 jaar steniging. Maar dit is niets vergeleken met het leed dat God voor ons heeft verdragen, toch?

Bij elke nieuwe generatie richt God iemand op om Hem te verkondigen, maar hetzelfde verhaal dat sinds de tijd van de Bijbel bestaat herhaalt zich weer: degenen die van hetzelfde huis zijn, zijn degenen die het meest bekritiseren. Ze leven alleen maar, om met hun woorden, degenen te doden die God zo zorgvuldig heeft gekozen onder Zijn volk.

God heeft niemand gekozen om beter te zijn of meer macht te hebben dan iemand anders. Dat was nooit Zijn intentie. Toen Abel een beter offer dan Kaïn presenteerde, discrimineerde God Kaïn niet; Hij toonde hem simpelweg de waarheid over zichzelf. Zijn offerande representeerde hem. Als het slecht gedaan werd, dan komt dat omdat de offerandegever het niet op de juiste manier deed.

Maar dat was niet wat Kaïn begreep. In plaats van zichzelf te analyseren voor God, keek hij naar zijn broer Abel met slechte ogen, alsof hij een beter offer had gemaakt alleen maar om hem te vernederen. Hij haatte hem zonder enige reden in zijn hart en doodde hem.

Is dit niet wat velen hebben gedaan met degenen die God heeft gekozen? Ze hebben hun gehaat en geprobeerd om hun te vernietigen door woorden, kritiek, woede, walging en bespotting.

De Geest van God is er desondanks om Zijn kinderen bijeen te brengen. Dag en nacht. Op verschillende manieren… Ze willen echter niet bijeenkomen, horen of zien. Ze verkiezen om liever te bekritiseren en onverschillig te blijven leven van alles wat Hij in Zijn Woord zegt. Ze zeggen dat ze van Hem zijn, maar ze zijn dat niet, en wat nog erger is, ze hebben dat niet eens door. Ze denken dat ze, alleen maar vanwege het feit dat ze een religie hebben, vrijgesteld zijn van de hel… Zou dat kloppen?

“Maar wee u, schriftgeleerden en Farizeeën, gij huichelaars, want gij sluit het Koninkrijk der hemelen toe voor de mensen. Immers, gij gaat er niet binnen en die trachten binnen te gaan, laat gij niet toe daarin te komen” (Matteüs 23:13).

Ze redden zichzelf niet noch laten ze dat toe voor anderen.

Gefeliciteerd, UKGR! Want vanwege haar oprechte manier van prediken, met klappen van de waarheid in plaats van kusjes van bedrog, ontmoette ik de Here Jezus en stopte ik om een religieuze persoon te zijn, zodat ik een vrouw van God kon worden.

En omdat ik van de UKGR ben, kan ik mezelf zijn, zonder mezelf anders voor te doen noch perfectie van iemand anders te vereisen. Ik leef op het Altaar en daar heb ik alles en ook weer niets, maar daardoor ben ik de gelukkigste vrouw op aarde.

Met dank aan: Cristiane Cardoso

Laat hier uw reactie achter.

Of vul het onderstaande formulier in.

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden gemarkeerd met *

Geen reacties

Fithy Beantwoorden 11 juli 2013 om 00:03

God zij dank voor de oprichting van de UKGR want hier is de plaats waar mijn leven en het leven van miljoenen andere mensen echt begon. dankzij de naakte waarheid zijn de ogen van de mensen geopend en hebben met hun eigen ogen kunnen zien dat God de kerk echt heeft opgericht want als de kerk niet door God was opgericht zouden wij dan in meer dan 180 landen zijn? maar de kerk gaat gewoon door en er is niets en niemand die de God van de UKGR kan tegenhouden

carmelita burke Beantwoorden 20 oktober 2014 om 23:55

Mijn gehele leven ging in naar de kerk en had niets geleerd over het geloof. En de dingen dat ik wist waren allemaal leugens en tradities. De waarheid was ver te zoeken. De kerk waar ik ging en was gedoopt als baby vertelde niet alles wat in de bijbel staat. God zij dank heeft God mij verlost van de duivel en heb ik in de UKGR geleerd wat het kwaad allemaal heeft aangericht in mijn leven.Gods geest beschermt mij iedere dag van alle leugens van deze wereld.Ik ben nu een blij persoon en dank God daarvoor.