Boodschap

De schreeuw van het geloof

Het bovennatuurlijke geloof schreeuwt om offer.

Offeren is het Woord van God gehoorzamen;

Offeren is nee tegen het vlees zeggen en ja tegen de Heilige Geest;

Offeren is nee zeggen tegen de stem van het hart en ja tegen de stem van het verstand;

Offeren is bidden voor degenen die ons vervolgen;

Offeren is degenen die ons haten, liefhebben;

Offeren is in een onrechtvaardige samenleving, leven in gerechtigheid;

Offeren is zoveel belasting betalen en niet profiteren van de voordelen;

Offeren is onrechtvaardigheden verdragen en vertrouwen op de gerechtigheid van God;

Offeren is de onrechtvaardige mensen de rechtvaardige mensen zien domineren;

Offeren is met goede ogen naar het slechte kijken;

Offeren is vergeven om vergeven te worden;

Offeren is sterven voor de wereld en leven voor de Here Jezus;

Offeren is de andere wang keren wanneer de wil is om…

Offeren is niet alleen de eerste mijl lopen, maar ook de tweede;

Offeren is iedereen dienen om de eerste te zijn;

Offeren is vanwege het geloof in Jezus en Zijn Evangelie het leven verliezen om het te redden;

Offeren is gehoorzamen zoals Abraham en het eigen leven op het Altaar leggen;

Kortom, de schreeuw van het geloof vereist dat degenen die Jezus willen volgen, zichzelf opofferen, hun kruis opnemen en Hem volgen. Zie Lucas 9:23.

Bisschop Edir Macedo

Deixe o seu comentário

Ou preencha o formulário abaixo.

O seu endereço de email não será publicado. Campos obrigatórios marcados com *