Boodschap

De vele gezichten van angst

Angst = bezorgdheid, rusteloosheid, ongeduld, beroering, smart, kwelling, stress…

“Daarom zeg Ik u: Zijt niet bezorgd voor uw leven, wat gij eten, en wat gij drinken zult; noch voor uw lichaam, waarmede gij u kleden zult; is het leven niet meer dan het voedsel, en het lichaam dan de kleding?” (Mattheüs 6:25).

De angst is een duidelijk teken dat het leven niet in gehoorzaamheid aan het Woord van God op het Altaar werd overgegeven.

Wanneer wij ons leven overgeven, geven wij ook onze problemen over. Het is duidelijk dat ik de oprechte en ware overgave bedoel. Alleen zo zullen de problemen daadwerkelijk in de Handen van God zijn.

Op dezelfde manier dat we dienen te strijden om het leven op het Altaar te houden, dienen we ook te strijden om deze problemen te overwinnen, zelfs al zijn ze in de Handen van de Almachtige, want niets is automatisch, maar op die manier zal er VREDE zijn.

DE VREDE is een teken van een leven met God die zal blijven bestaan, zelfs tegenover de vele strijden die nog geconfronteerd zullen worden.

Aan de andere kant, als de overgave niet echt is, zal de angst blijven bestaan en het werkt niet door te zeggen: “Mijn problemen geef ik over”, of “ik geef het over aan God”. Deze woorden zijn slecht poëtisch, maar het zal niets uitmaken, helemaal niets!

Maar het stopt niet hier. Hoe kan een angstig persoon denken aan de dingen van Boven en niet aan wat van de aarde is?

De gedachten in God houden, is een van de basis condities om te Heilige Geest te ontvangen. Echter, als de persoon zelfs door de Goddelijke begeleiding te ontvangen, de aardse gedachten niet kan laten, zal niets geabsorbeerd worden en de tijd zal voorbijgaan zonder dat er iets gebeurt. Zo is het onvermijdelijk dat met het voorbij gaan van de jaren de wanhoop komt.

De weinigen die 100% op het Altaar overgeven, bezitten VREDE, zelfs te midden van een strijd.

Met dank aan: Bisschop Djalma Bezerra

Deixe o seu comentário

Ou preencha o formulário abaixo.

O seu endereço de email não será publicado. Campos obrigatórios marcados com *