Boodschap

De verborgenen van het Geloof

In een verborgen en geheime kerk in de Sovjet-Unie, in 1978, was men een lied aan het zingen voor Jezus, toen opeens soldaten binnenvielen met geweren in hun handen.

De dienst werd onmiddellijk onderbroken door de soldaten van het sovjetleger, die de plaats respectloos en meedogenloos binnenvielen.

Niemand wist hoe zij de locatie van die geheime kerk hadden achterhaald. Men kwam al een lange tijd op die plaats samen.

“Wat zijn jullie hier aan het doen!”, schreeuwden de soldaten.
“Zijn jullie een denkbeeldige God aan het aanbidden?”

De leden van de kerk waren geschrokken en dachten dat er hoogstwaarschijnlijk meer gewapende soldaten buiten op hun stonden te wachten om ze naar de gevangenis te brengen. Maar wat er zou gebeuren, was erger dan simpelweg gevangen worden genomen.

Opeens schreeuwde de soldaat die de leiding had:
“Iedereen die trouw aan God is, ga aan de rechterkant van de kerk staan, omdat jullie geëxecuteerd zullen worden vanwege jullie geloof. Jullie beslissen of jullie zullen leven of sterven. Degenen die trouw zijn aan deze “zogenaamde” God zullen sterven, maar degenen die Hem de rug toekeren zullen vrij gelaten worden.”

Vijf minuten geleden was iedereen lofliederen voor God aan het zingen, maar nu was het een kwestie van leven of dood.

Velen stonden op en gingen naar links, een klein aantal moedigen plaatsten zichzelf aan de rechterkant, terwijl ze snel hun laatste gebeden opzeiden.

Gescheiden familieleden wilden bij elkaar blijven, maar sommigen stonden aan een kant en anderen aan een andere kant.

Eén van de soldaten zei: “Jullie, aan de linkerkant, kunnen weggaan.”

Zij verlieten de plaats zonder in de ogen van hun familieleden te kunnen kijken, die weldra zouden sterven. Ze waren totaal beschaamd.

Toen alleen de mensen aan de rechterkant overgebleven waren, legden de soldaten hun wapens op de stoelen en zeiden: “Wij zijn ook christenen! Maar we wilden God aanbidden zonder de hypocrieten. Laten we nu doorgaan met de dienst.”

Vandaag lijkt het erg hier op.

Het is elke dag steeds moeilijker om ware christenen van replicas te onderscheiden. Mensen die bekeerd zijn en mensen die overtuigd zijn, zijn gemengd in de menigte. Maar het uur van de waarheid komt eraan, en wie niet waarachtig is, zal de waarheid niet kunnen verdragen.

Stuur deze trouwe en ware getuigenis door en schaam u zich niet, zoals degenen die naar de linkerkant gingen!

Bisschop Edir Macedo

Deixe o seu comentário

Ou preencha o formulário abaixo.

O seu endereço de email não será publicado. Campos obrigatórios marcados com *