Boodschap

De Visie van God

Bisschop, onlangs luisterde ik naar uw boodschap (Palavra Amiga) en het deed me reflecteren over hoe mijn leven de afgelopen jaren is geweest. Het deed me herinneren dat ik al 3 jaar vrucht van dit Werk ben, toen ik deelnam aan de Uitweg voor de Verslaving. Ik wil de Universele Kerk bedanken voor hun bestaan en voor het winnen van mijn ziel voor de Here Jezus.

Normaal gesproken reflecteren wij aan het einde van het jaar over wat er gedurende die periode werd gedaan. Ik herinnerde me een aantal dingen die me anderen dingen deed begrijpen. God opende mijn verstand voor een ander begrip. Onze visie van de Geestelijke Wereld breidt zich uit wanneer wij 100% met Hem verbonden zijn. God zelf geeft ons Zijn gedachtes. Hoe geweldig is dit!

Er is niets beter dan de Volheid van de Heilige Geest in mijn leven. Het was zo glorieus toen ik Hem ontving dat het onmogelijk is om dit te beschrijven. God kan niet beschreven worden. Hij omschrijft Zichzelf op geen enkel moment in de Bijbel. Hij zegt slechts “ Ik Ben wie Ik Ben”.

Over Hem schrijven, is Hem willen definiëren. Schrijven over mijn relatie met Hem, ja, is definiëren wie ik ben en wat Hij van mij heeft gemaakt toen ik Hem vond. Er is geen groter plezier!

In 2017, heb ik door de genade van de Here Jezus, dingen gerealiseerd die ik nooit had gedacht te bereiken, willen en kunnen. Ik had niet gedacht dat ik de kracht zou hebben die ik nu heb. Ik had nooit gedacht te werken in het Werk van God en doen wat ik vandaag doe. Zielen redden op verschillende manieren die eerst onmogelijk leken.

Ik bleef denken… zie het verstand, het begrip, de ideeën, de inspiraties die God aan bisschop Macedo en anderen gaf, die daaropvolgend dit Werk hebben doen lukken met ongelofelijke projecten en groepen. Ik zei: Mijn God, iedereen kan deze geest en dit onderscheidingsvermogen hebben, ik kan. Wij kunnen allemaal meer dan hun doen, als wij dezelfde visie als hun hebben. De visie van het Altaar. De visie van God Zelf. De visie van Ik Ben.

Met dank aan: Melissa Marques

Bisschop Edir Macedo

Deixe o seu comentário

Ou preencha o formulário abaixo.

O seu endereço de email não será publicado. Campos obrigatórios marcados com *