Boodschap

De vloek van het ongeloof

Er is geen zegen noch vloek zonder oorzaak. (Spreuken 26:2)

Zoals de gezegende de vruchten van zijn gehoorzaamheid plukt, plukken ook de vervloekten de vruchten van hun ongehoorzaamheid. (Deuteronomium 28)

Het grootste deel van de wonderen die de Here Jezus deed, deed Hij in de steden Chorazin, Betsaïda en Kafarnaüm. Maar zelfs zo geloofden de inwoners niet in Zijn Woord.

Vanwege dit, ondanks dat ze goed gelegen zijn, zijn ze spooksteden. Ik ben daar geweest en ik zag de ruïnes. Zelfs Kafarnaüm, gelegen aan de oevers van het meer van Galilea, is volledig onbewoond, leeg en triest.

Zelfs de nabijheid van de Heilige Berg maakt het niet interessant voor investeerders. Chorazin, op de weg naar de top van de berg Hermon, is volledig overgelaten aan de kakkerlakken.

Waarom? Vroeg ik aan de gids. Zijn antwoord was kort en droog: een vloek.

Toen dacht ik aan de meerderheid van de gelovigen die vanwege de ongehoorzaamheid een vervloekt leven geleefd hebben, zelfs als ze dichtbij het Altaar zijn.

Gelovigen die de Bijbel uit hun hoofd kennen, loven, bidden, vasten, trouw zijn aan hun kerkgenootschappen en pastoren, praktiseren niet wat ze weten. Of nog erger, praktiseren alleen wat makkelijk is, die geen opoffering vereist. Het zijn gelovigen die professioneel rebels zijn.

Ze zijn in de buurt van de berg Hermon, maar hun leven is in puin zoals Chorazin, Betsaïda en Kafarnaüm.

“Wee u, Chorazin, wee u, Betsaïda, want indien in Tyrus en Sidon die krachten waren geschied, welke in u geschied zijn, reeds lang zouden zij, in zak en as gezeten, zich bekeerd hebben. Doch het zal voor Tyrus en Sidon draaglijker zijn in het oordeel dan voor u. En gij, Kafarnaüm, zult gij tot de hemel verheven worden? Tot het dodenrijk zult gij nederdalen.” (Lucas 10:13-15)

“En gij, Kafarnaüm, zult gij tot de hemel verheven worden? Tot het dodenrijk zult gij nederdalen; want indien in Sodom de krachten waren geschied, die in u geschied zijn, het zou gebleven zijn tot de dag van heden. Maar Ik zeg u, het zal voor het land van Sodom draaglijker zijn in de dag des oordeels dan voor u.” (Matteüs 11:23-24)

Bisschop Edir Macedo

Laat hier uw reactie achter.

Of vul het onderstaande formulier in.

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden gemarkeerd met *