Boodschap

De voorbeeldige dienaar

In het jaar 1999 leerden we een Pakistaanse man, tijdens het evangeliseren op de straat in Moskou, kennen. Zijn naam is Tariq, een christen die naar Rusland is gevlucht vanwege het lijden van vervolgingen in zijn land, een islamitische republiek.

Om u een idee te geven, wordt een persoon ter dood veroordeeld alleen voor het bekritiseren van Hussein, een islamistische profeet, de opvolger van Mohammed.

Tariq had een diepe liefde voor het Woord van God en leerde snel het gedifferentieerde geloof, dat onderwezen werd in de Universele Kerk, kennen. Hij werd gedoopt met de Heilige Geest en opgericht als helper. Hij bleef twee jaar met ons in Moskou.

Hij echter ging terug naar zijn land om te trouwen. Zijn familie ging akkoord met een ander christelijke familie, over zijn huwelijk.

Tariq ging terug, maar verliet nooit het geloof van de Universele Kerk. Hij is in discipelschap op afstand, volgt alle onze publicaties, de engelse websites en blijft ook op de hoogte over het Werk van God.

Pakistan wordt beschouwd als een van de moeilijkste landen ter wereld om het evangelie te prediken. Degenen die het geloof in Jezus belijden, worden vervolgd in hun eigen land.

Tariq predikt echter het evangelie en leeft van dorp tot dorp, sprekend over de kracht van de Here Jezus.

“En gij zult door allen gehaat worden om mijns naams wil; maar wie volhardt tot het einde, die zal behouden worden.” (Matteüs 10:22)

Met dank aan: Bisschop Aroldo Martins

Laat hier uw reactie achter.

Of vul het onderstaande formulier in.

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden gemarkeerd met *