Boodschap

Doop met Vuur

Kort na de doop in het water en gezegeld te zijn met de Heilige Geest, werd Jezus door de Heilige Geest geleid naar de woestijn. Daar werd Hij gedoopt met vuur.

Elke christen dient altijd in gedachte te houden dat alle feiten die in het leven van de Meester zijn gebeurd, ook in het leven van Zijn discipel gebeurt. Hier kan niet van gevlucht worden. Tenslotte, wie Zijn voetstappen volgt, zal op dezelfde stenen en doornen stappen… maar zij zullen niet meer zoveel macht hebben om pijn te doen.

U die net gezegeld werd met de Geest van God, dient zich ook niet te laten verrassen door de doop met vuur die zal komen, of die u aan het meemaken bent. Behoudt uw vreugde in uw binnenste want dit is het teken dat u erg geliefd bent.

Overpeins op dit woord:

“Geliefden, laat de vuurgloed, die tot beproeving dient, u niet bevreemden, alsof u iets vreemds overkwame. Integendeel, verblijdt u naarmate gij deel hebt aan het lijden van Christus, opdat gij u ook met vreugde zult mogen verblijden bij de openbaring zijner heerlijkheid. Indien gij door de naam van Christus smaad lijdt, zijt gij zalig, daar de Geest der heerlijkheid en de Geest Gods op u rust.” (1 Petrus 4:12-14)

Mijn excuses, maar op dit exact moment is er een vreugde die stroomt in mijn wezen.

En ik kan het alleen maar zo uitdrukken: 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂

Het zal doorbreken!!!

Bisschop Edir Macedo

Deixe o seu comentário

Ou preencha o formulário abaixo.

O seu endereço de email não será publicado. Campos obrigatórios marcados com *