Boodschap

Duizelige kakkerlakken

Bijbels gezien, was er niet één dienaar van God die gehoorzaamde zonder geloof of die zijn geloof manifesteerde zonder gehoorzaam te zijn.

In die tijden, zoals vandaag de dag, zijn degenen die ongehoorzaam zijn leeg van de Geest van God. Ze hebben geloof voor bepaalde situaties, maar niet om te gehoorzamen.

Gelovigen die ongehoorzaam zijn, zoals rebelse ongelovigen, geven niet eens het minimale aan de Goddelijke rechter. Diep van binnen denken ze dat God, vanwege Zijn oneindige liefde, niet in staat zou zijn om iemand in de poel des vuurs te gooien. Dit heeft hun nalatig gemaakt, zowel in het geloof als in de gehoorzaamheid aan Zijn Woord.

Zij vergeten dat ongehoorzaamheid een actie van rebellie is. En dat vanwege dezelfde reden, de Here God, lucifer en de andere opstandige engelen niet heeft gespaard, zelfs niet de mensheid in de tijd van Noach, en des te minder de inwoners van Sodom en Gomorra. Hoe konden ze gered worden als ze hetzelfde deden?

Ze vergaten ook dat Hij Rechtvaardig is. Ondanks het feit dat Hij van de zondaar houdt, haat Hij de zonde. Elke type zonde is een vorm van ongerechtigheid.

Er is geen kans op een verbond tussen gerechtigheid en ongerechtigheid, zoals er ook geen verbond is tussen licht en duisternis.
Degenen die ongehoorzaam zijn kunnen trouw zijn aan de doctrines van de kerk, trouw aan de pastor, trouw in de tienden en offerandes, echter, als ze het Woord van God niet gehoorzamen, blijven ze rebels.

Daarom hebben zij geen zalving, geen geestelijke autoriteit over het kwaad. Ze hebben geen geestelijke visie en het ergste, ze zijn niet gezegeld met de Heilige Geest.

Ze zijn als duizelige kakkerlakken die overal en nergens zijn. Ze zijn ongedefinieerd in het geloof. Ze weigeren om hun persoonlijke wil en verlangens op te offeren om Degene die ze Heer noemen te gehoorzamen.

Voor Zijn volgelingen zegt de Here Jezus duidelijk het volgende:

“…Indien uw gerechtigheid niet overvloedig is, meer dan die der schriftgeleerden en Farizeeën, zult gij het Koninkrijk der hemelen voorzeker niet binnengaan” (Mattheüs 5:20).

Bisschop Edir Macedo

Deixe o seu comentário

Ou preencha o formulário abaixo.

O seu endereço de email não será publicado. Campos obrigatórios marcados com *