Boodschap

Eerste Liefde, eerste werken

Veel goede en oprechte mensen wensen terug te keren naar de Eerste Liefde, maar zijn niet in staat geweest om dit te doen vanwege de barrière van het berouw, die handelingen van offers vereist. De persoon wordt vaak misleid door het gevoel van spijt. Maar berouw echter omvat handelingen van geloof die niets te maken hebben met gevoelens van spijt. De spijt huilt van de pijn, maar houdt de voet niet af van de zonde.

Soms doet het hart alsof en misleidt de persoon. Het hart laat zijn slachtoffer denken dat zij zich heeft bekeerd vanwege het verdriet om de begane zonde. Op dat moment huilt ze, zweert ze en belooft ze nooit meer te herhalen. Pure misleiding. De volgende dag geniet ze weer van de smaak van zonde.

Het is een feit dat, als de persoon afhankelijk is van de gevoelens om tot berouw te komen, er nooit berouw, vergeving en Behoudenis zal zijn.

Wanneer de HEER zegt:

“Bedenk dan van welke hoogte u bent gevallen en bekeer u en doe de eerste werken. Maar zo niet, dan kom Ik spoedig bij u en zal uw kandelaar van zijn plaats wegnemen, als u zich niet bekeert.” (Openbaring 2:5)

Hij laat zien dat het berouw gepaard moet gaan met het praktiseren van de eerste werken. Dit vereist het opofferen/opgeven van de zonden.

Bisschop Edir Macedo

Laat hier uw reactie achter.

Of vul het onderstaande formulier in.

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden gemarkeerd met *