Boodschap

Emotioneel Geloof VS Rationeel Geloof

Het emotioneel geloof voelt, het rationeel geloof denkt;

Het emotioneel geloof ziet en geeft aandacht aan de omstandigheden. Het rationeel geloof gelooft in wat er geschreven staat;

Het emotioneel geloof beeft en vreest bij het horen van het geluid van de oorlogstrommels. Het rationeel geloof kijkt door het geloof, wanneer het het geschreeuw van de oorlog hoort. De Heer der Heerscharen komt in actie;

Het emotioneel geloof beslist in het hart, het rationeel geloof beslist volgens het Verstand van Christus – de Heilige Bijbel;

Het emotioneel geloof neigt naar de passies van het hart, vooral vanwege wat zijn ogen zien en oren horen. Maar het rationeel geloof is een dienaar van wat er geschreven staat;

Het emotioneel geloof is het ene moment heet, lauw of koud, maar het verstand houdt zich niet bezig met wat het voelt. Het gelooft simpelweg. Onafhankelijk van wat u voelt of niet voelt;

Het emotioneel geloof verlangt ernaar om de aanwezigheid van God te voelen in de diensten. Maar het rationeel geloof ontdoet zich van het voelen, omdat het al de zekerheid van Zijn aanwezigheid heeft.

Want zoals er geschreven staat:

“… waar twee of drie in Mijn Naam bijeengekomen zijn, daar ben Ik in hun midden.” (Mattheus 18:20)

Het emotioneel geloof is een gijzeling van de stem van het hart, maar het rationeel geloof is altijd aandachtig voor de stem van de Heilige Geest.

Het emotioneel geloof wilt hoe dan ook toch voelen. Daarom is het liefdesleven een complete mislukking. Niemand kan haar tevredenstellen. Het is een put zonder bodem. Hoe meer het er is, hoe meer het wordt gemist. De innerlijke leegte wordt elke keer groter.

Maar het geloof dat denkt, en boven alles op het Woord van God mediteert, weet dat het vroeger of later vervult zal worden. Zoals de Heer die Zich ondanks de honger niet overgaf. Het geloof in het Woord van God wacht op de vervulling van wat er GESCHREVEN STAAT!

Tenslotte, het intelligente, rationele en bovennatuurlijke geloof is de Energie van God, de Adem van de Allerhoogste, de Wolk van God die Zijn volk door de woestijn begeleid, de Schaduw van de Almachtige, de Schuilplaats van God, de Aanwezigheid van God, de Geest van God en de Here Jezus Christus in Geest, in het midden van Zijn volk.

Wie het heeft, is gezegend en gelukkig omdat de persoon voorgoed in gemeenschap met de Eeuwige is.

Wie het niet heeft, is ellendig en ongelukkig.

Bisschop Edir Macedo 

Deixe o seu comentário

Ou preencha o formulário abaixo.

O seu endereço de email não será publicado. Campos obrigatórios marcados com *