Boodschap

Er is geen regel voor de Heilige Geest

Voor velen die vergaderd waren in de aanwezigheid van God, klaar om het Woord te horen, begon Petrus te zeggen dat God geen onderscheiding maakt in mensen en dat iedereen die rechtvaardig was, oftewel, door het geloof leefde, zou worden aanvaard.

Hij zei ook dat Jezus Christus de Heer was en dat Hij gezalfd werd met de Heilige Geest en Macht had om te genezen en de door de duivel onderdrukten te verlossen. Dat Hij stierf en opstond op de derde dag, en dat door Zijn Naam iedereen die in Hem gelooft de vergeving van zonden zou ontvangen.

Door over deze dingen te praten werd de Heilige Geest uitgestort over iedereen die het Woord hoorde. Ze waren nog niet gedoopt in het water. Maar zij werden gedoopt in de Heilige Geest, wat bewijst dat zij niet alleen het Woord van God hebben gehoord, maar ook op een oprechte en waarachtige manier hebben aanvaard.

De gehoorzaamheid aan het Woord komt na de acceptatie ervan. Ik accepteer en gehoorzaam; als ik niet gehoorzaam, komt dat omdat ik het niet heb geaccepteerd.

Hoeveel mensen zijn vaak gedoopt in het water en toch zijn ze niet gedoopt met de Heilige Geest?

De doop in het water is niet geldig zonder de acceptatie van het Woord van God. De Heilige Geest heeft geen regel nodig om te worden uitgestort, maar heeft een totale en volledige overgave van het leven op het altaar nodig, door de gehoorzaamheid.

We zijn het vasten van de Heilige Geest aan het leven, een gunstig moment om gevoeliger te zijn aan het Woord van God, niet alleen om ernaar te luisteren, maar ook om het te gehoorzamen.

Zodra u uzelf 100% aan Hem overgeeft, zal Hij in dezelfde verhouding en in dezelfde intensiteit, zich100% door Zijn Geest aan u overgeven.

“Terwijl Petrus deze woorden nog sprak, viel de Heilige Geest op allen die het Woord hoorden. […] Toen antwoordde Petrus: Kan iemand soms het water weren, zodat deze mensen, die evenals wij de Heilige Geest ontvangen hebben, niet gedoopt zouden worden? En hij beval dat zij gedoopt zouden worden in de Naam van de Heere. (Handelingen 10:44-48)

Bisschop Edir Macedo

Laat hier uw reactie achter.

Of vul het onderstaande formulier in.

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden gemarkeerd met *