Boodschap

GA!

Voordat we onze werkplaats verlaten om naar huis te gaan, of andersom, laten we altijd belangrijke begeleiding en orders achter.

Voor Zijn hemelvaart (opneming), beval de Here Jezus:

GAAT dan henen, maakt al de volken tot mijn discipelen…(Matteüs 28:19).

…GAAT heen in de gehele wereld, verkondigt het evangelie aan de ganse schepping (Marcus 16:15).

In andere woorden, het maken van discipelen onder alle volken en de verkondiging van het Evangelie aan elk schepsel hangt enkel van eenieder van ons af.

Zou het zijn dat, toen de Here Jezus deze orders gaf, er uitzonderingen waren die Hij vergat te benoemen omdat Hij bezig was met andere dingen?
Nee! Duizendmaal NEE!

Het is mogelijk om in elk willekeurig deel van de wereld discipelen te maken!
Het is mogelijk dat de Universele Kerk de plaatsen bereikt die zij tot nu toe nog niet heeft bereikt!
En dit alles is afhankelijk van eenieder van ons!

Als ik niet GA, worden er geen discipelen gemaakt en zal het Evangelie niet verkondigd worden aan de ganse schepping.

U, bisschop, pastor, assistent-pastor, help(st)er… waar wacht u op?

We moeten het Koninkrijk van God hier op Aarde uitbreiden.

Onze Heer zei: GA!

Dus laten we nu gaan, we hebben geen tijd te verliezen!

Met dank aan: bisschop Djalma Bezerra

Deixe o seu comentário

Ou preencha o formulário abaixo.

O seu endereço de email não será publicado. Campos obrigatórios marcados com *