Boodschap

Gehoorzamen is geloven

God toonde alleen aan Abraham waar hij heen moest gaan nadat hij gehoorzaam was en Haran verliet. Zo werd hij de zegen zelf en werd hij vermenigvuldigd. Oftewel, het is de gehoorzaamheid die ervoor zorgt dat God handelt.

In de passage van de vermenigvuldiging zegende Jezus de broden en vissen, maar Hij vermenigvuldigde ze niet. Hoewel de Here Jezus de macht had en heeft om dit te doen, was het het geloof van de discipelen om Zijn bevel te gehoorzamen dat ervoor zorgde dat het wonder gebeurde:

“En toen Hij de vijf broden en de twee vissen genomen had, keek Hij op naar de hemel, zegende en brak de broden en gaf ze aan Zijn discipelen, opdat zij die aan hen zouden voorzetten, en de twee vissen verdeelde Hij onder allen.” (Markus 6:41)

Als de vermenigvuldiging door de handen van de Here Jezus plaatsgevonden had, zou het voor Hem niet nodig zijn om de broden te breken, en de Bijbel zou niet zeggen dat Hij de twee vissen verdeelde … wat Hij deed was slechts “het” zegenen. Jezus zei niet dat Hij het zou vermenigvuldigen, eerder zei Hij tegen zijn discipelen: “Geeft u hun te eten …” (Marcus 6:37).

De discipelen geloofden in de zegen en gehoorzaamden het bevel om het onder de mensen te verdelen. Op deze manier vond de vermenigvuldiging plaats door de handen van de discipelen terwijl zij het verspreidden …

Er is geen andere manier, wie de grootheid van God in zijn leven wil zien, wie de beloften van God wil bereiken, moet gehoorzamen; moet zijn Haran, zijn wereld, zijn ideeën, meningen, manier van zijn, tegenstrijdige logica verlaten, moet zijn eigen “ik” verloochenen en de stem van God gehoorzamen!

Gehoorzamen is geloven! Wie gehoorzaamt, wordt de zegen, vermenigvuldigt en maakt het verschil.

Met dank aan: Bisschop Ricardo Souza

Laat hier uw reactie achter.

Of vul het onderstaande formulier in.

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden gemarkeerd met *