Boodschap

Gekozen om een zuil te zijn

Twee speciale zorg hebben de dienaren van God:
Ten eerste: het betreft de Behoudenis van zijn ziel;
Ten tweede: het betreft de Behoudenis van zijn medemens.

Met betrekking tot de Behoudenis van zijn ziel, zorgt hij er voor alsof het de appel van de ogen was. Het is zijn oneindige en eeuwige schat die hij ontving van de Geest van God.

Met betrekking tot de Behoudenis van zijn medemens zet hij zich in met lichaam, ziel en geest, omdat hij begrijpt dat het een missie is die door de Heilige Geest zelf werd gegeven.

Door voor zijn eigen Behoudenis te zorgen met dezelfde toewijding als zijn lichaam, toont hij zijn respect en vrees voor de Heer die het op Golgotha heeft overwonnen.

Het tegenovergestelde geldt ook, wanneer er verwaarlozing is in de zorg van de Behoudenis, dit betekent verwaarlozing ten opzichte van alles wat de Here Jezus voor hem op Golgotha heeft geleden.

Wat de zorg van de medemens betreft, is dit niet anders. Hij werd uit miljarden gekozen om zijn Heer en Redder te dienen.

Het is een voorrecht voor weinigen om aan de verlorenen te brengen wat hij van de Allerhoogste heeft ontvangen. Hij werd gekozen om een zuil te zijn in de bouw van het Heiligdom van de Eeuwige in elke persoon.

Als hij de focus van een dienaar afwendt en probeert zichzelf te dienen met zijn missie, verliest hij de visie die hij ontving. Hij verliest ook het doel van zijn missie.

Dat is waarom velen die vooruit zijn gegaan veel hebben overwonnen, maar vandaag gevallen, neergebogen en zonder richting zijn.

Terwijl ze Degene dienden die hen verkoos, hadden ze succes, maar toen ze hun ‘onbeduidende’ conditie van dienaren evalueerden en ernaar verlangden gediend te worden, verloren ze …

Ze hebben het hoge voorrecht verloren om zuilen in het Heiligdom van de Allerhoogste te zijn.

Erger nog: ze hebben de Behoudenis van hun ziel verloren.

Wat is het meeste glorieus; rijk en schatbaar in het leven van iemand die de Allerhoogste dient? Dien Hem.

“Wie overwint, hem zal Ik tot een zuil in de tempel van Mijn God maken, en hij zal daaruit niet meer weggaan. En Ik zal de Naam van Mijn God op hem schrijven en de naam van de stad van Mijn God, het nieuwe Jeruzalem, dat neerdaalt uit de hemel, bij Mijn God vandaan, en Mijn nieuwe Naam.” (Openbaring 3:12)

Bisschop Edir Macedo

Laat hier uw reactie achter.

Of vul het onderstaande formulier in.

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden gemarkeerd met *