Boodschap

Geloof om te vergeven

Degenen die geloof hebben om te vergeven hebben geloof om vergeving te ontvangen.

Alleen zij die een vergevingsgezind hart hebben, hebben de autoriteit om hun overtreders te vergeven. God kan onze overtreders niet vergeven voor ons. Zo’n onmetelijke kracht behoort alleen de zieken van hart toe. Vandaar dat Hij ons verplicht om te vergeven.

Alleen zij die een hart vrij van verdriet hebben, kunnen het welzijn van anderen willen. Hoe kan een ziel vol verdriet iemand zegenen of iets goeds verlangen?

De christen kan geloof hebben om een goed huwelijk te veroveren, geloof hebben om financieel succes te veroveren, de Goddelijke genezing, ten slotte geloof hebben om de hele wereld te winnen, maar als hij niet het geloof heeft om te vergeven, zal hij niet het geloof hebben om vergeving te bereiken. Het staat tenslotte geschreven en vastgesteld:

“Want als u de mensen hun overtredingen vergeeft, zal uw hemelse Vader u ook vergeven. Maar als u de mensen hun overtredingen niet vergeeft, zal uw Vader uw overtredingen ook niet vergeven.” (Mattheüs 6:14-15)

Zie de cijfers die niet liegen:

In de gelijkenis van de Onbarmhartige Schuldeiser (Mattheüs 18: 23-35), maakt de Here Jezus duidelijk dat onze schuld tegenover Hem oneindig veel groter is dan die we onder ons hebben, ellendige mensen.

Zie de nummers:
De eerste dienaar was de koning 10.000 talenten schuldig;
1 talent is gelijk aan 6 duizend dagen werk (6.000 denarii);
De schuld van de dienaar was gelijk aan 10.000 talenten maal 6.000 denarii = 60 miljoen denarii;
Het betekent dat deze dienaar 60 miljoen dagen zou moeten werken om zijn schuld af te betalen. Daarom moest hij ongeveer 165.000 jaar leven en werken.

De tweede dienaar was de eerste dienaar slechts 100 denarii verschuldigd, dat wil zeggen, het was slechts iets meer dan drie maanden werk. Maar hij vergaf hem niet.

Wat de Here Jezus duidelijk maakt, is dat onze schulden aan Hem onbetaalbaar zijn. Toch vergeeft Hij ons tegenover onze vernedering en belijdenis van de zonden.

In plaats daarvan eist Hij van ons dat we elkaars fouten en mislukkingen vergeven. Anders zullen we ook nooit Zijn vergeving vinden.

Bisschop Edir Macedo

Laat hier uw reactie achter.

Of vul het onderstaande formulier in.

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden gemarkeerd met *