Boodschap

Gerechtigheid, Genade en Geloof

“Wee u, schriftgeleerden en Farizeeën, huichelaars, want u geeft tienden van de munt, de dille en de komijn, en u laat het belangrijkste van de Wet na: het recht, en de barmhartigheid en het geloof. Deze dingen zou men moeten doen en die andere dingen niet nalaten” (Matteüs 23:23).

Het zijn velen die alles doen wat hun geestelijke begeleider hun zegt om te doen, zoals: de tienden geven, offerande geven, evangeliseren, trouw in de diensten verschijnen enz. Echter, ze begrijpen het niet en laten het Woord van God achterwege. Ze verrichten onrechtvaardigheden, stelen, liegen en verraden anderen.

Maar de Here Jezus riep de Farizeeën op het matje, omdat ze niet leefden wat ze predikten. Ze brachten tienden en offerandes naar de Tempel, maar de Wet van God volgden en praktiseerden ze niet. Het tegenovergestelde, ze verwaarloosden de belangrijkste voorschriften:

De Gerechtigheid – vertegenwoordigt God, echter, dit is niet belangrijk voor de mensen die zich “christenen” noemen. Ze vrezen God niet, maken zich niet leeg van zichzelf en houden ervan om de dienaren van God te beoordelen, ze te verwonden en doden met beschuldigende woorden, jaloezie en vanwege spijt ontstaat er een afstand tussen hun en de Heilige Geest.

De Genade – Vertegenwoordigd door Jezus die Zijn leven heeft gegeven om iedereen te redden die in Hem gelooft. Het is belangrijk om dit te hebben, want degenen die het verwerpen, hebben geen compassie voor de zielen van de mensen die lijden en in de duisternis zijn zonder de doelen van God te kennen.

Het Geloof – Vertegenwoordigt de Heilige Geest die aan iedereen wordt gegeven die in Hem gelooft. Wie het geloof niet bezit, kan de Macht die de Heilige Geest aan een ieder geeft niet leven, noch doorgeven. En als de Macht van God er niet is, wordt het volk niet gestimuleerd om hun eigen geloof te manifesteren, wat resulteert in de pijnen en chaos van het leven.
In Galilea leerde Jezus, zittend op het gras, deze dingen met geduld aan het volk, zeggende:

“Zalig zijn die hongeren en dorste naar gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. Zalig zijn de barmhartigen, want aan hen zal barmhartigheid bewezen worden. Zalig zijn de reinen van hart, want zij zullen God zien” (Mattheüs 5:6-8).

Duizenden jaren voordat Jezus als een Mens naar de wereld kwam, zei God:

“Hebt u ook acht geslagen op Mijn dienaar Job?… een vroom en oprecht man, hij is godvrezend en keert zich af van het kwaad” (Job1:8).

Sindsdien blijft Hij Zijn wil tonen om te kiezen en leven in Gerechtigheid, de Genade en het Geloof. Zijn Drieëenheid in ons.

Met dank aan: Ester Bezerra

Deixe o seu comentário

Ou preencha o formulário abaixo.

O seu endereço de email não será publicado. Campos obrigatórios marcados com *