Boodschap

Sterven om Geboren te Worden

Iedereen wordt geboren, groeit op, wordt volwassen, wordt oud en sterft.
Wanneer we geboren worden, beginnen we aan een levenswandel richting het einde van het leven op de wereld.
Aan het einde van deze wandel, bereiken we het einde van een fysieke weg.

Het fysieke lichaam verrot en verdwijnt, maar waar gaat uw ziel naartoe?

We hebben mensen op verschillende manieren zien sterven, vermoord, door ziektes enz. Echter, wat de meeste zorgen baart is niet weten hoe ze zijn gestorven en waar deze zielen na de dood zijn heengegaan.

Wat ons pijn doet is weten dat van de meer dan zeven biljoen mensen op de wereld, weinigen zich zorgen maken om de bestemming van hun ziel. Wanneer we naar het buitenland reizen, zien we mensen van verschillende volken, talen, culturen, religies en gewoontes, lopen van de ene kant naar de andere kant zonder een flauw idee te hebben van de toekomst die hun ziel na de dood te wachten staat. Wij weten dat alleen:

“Wie gelooft en zich laat dopen, zal behouden worden, maar wie niet gelooft, zal veroordeeld worden” (Marcus 16:16).

De enige manier om de natuurlijke bestemming van de ziel te veranderen is: (geestelijk) sterven in deze wereld, na de fysieke geboorte, om daarna opnieuw geboren te worden. Dit is alleen mogelijk door een complete en totale overgave door het offerende geloof in de Here Jezus op het Altaar.

“Indien iemand achter Mij wil komen, die verloochenen zichzelf en neme zijn kruis op en volge Mij. Want ieder, die zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen; maar ieder, die zijn leven verloren heeft om Mijnentwil, die zal het vinden” (Mattheus 16:24-25).

Dit is de vraag die niet weg kan blijven:

Waar loopt uw ziel naartoe?
Aan het einde van uw cyclus hier op aarde, wanneer uw ziel zich losmaakt van uw oude lichaam vanwege de tijd of u verrast met een dodelijk ongeval, wie zal uw ziel komen halen?

Zult u de geweldige ontmoeting hebben met de hemelse engelen die u zullen begeleiden naar de Koning der koningen en de Heer der Heren, de Allerhoogste God of zult u een tragische, wrede en verschrikkelijke ontmoeting hebben met de vervoerders van de tweede dood, namelijk de poel des vuur en zwavel?

“En de dood en het dodenrijk werden in de poel des vuur geworpen. Dat is de tweede dood: de poel des vuur. En wanneer iemand niet bevonden werd geschreven te zijn in het boek des levens, werd hij geworpen in de poel des vuurs” (Openbaring 20:14-15).

Iedereen heeft de macht om te beslissen. Niemand kan voor u beslissen, niet uw kind, uw vrouw/man, niemand! Alleen u heeft deze macht.

U die geen zekerheid hebt van uw behoudenis, begin nu de bestemming van uw ziel te veranderen. Het is van u en alleen u kunt kiezen wie de autoriteit zal hebben om het mee te nemen, God of de duivel. Geef uw leven nu over aan de Here Jezus. Dan bent u de voorkeur aan het geven aan Degene die op een dag uw ziel naar Zijn Koninkrijk zal vervoeren.

En u die de zekerheid heeft van uw behoudenis, waar wacht u op om meer te doen om de bestemming van de zielen van uw buren, families, vrienden en kennissen te veranderen? Weet u, u werd gered om te redden, bevrijd om te bevrijden, genezen om te genezen en dit zal van u geëist worden.

Kijk naar uw geweten en laten we kijken wat we aan het doen zijn om de hel te ontvolken en de hemel te bevolken met zielen die aan het einde van hun levenswandel zijn.

Denk!

God zegent jullie.

Met dank aan: Bisschop Sergio Corrêa

Deixe o seu comentário

Ou preencha o formulário abaixo.

O seu endereço de email não será publicado. Campos obrigatórios marcados com *