Boodschap

Gratis proefstuk van de Eeuwigheid

De grootste bezorgdheid van de mens heeft te maken met zijn eigen toekomst. De onrust over het onderwerp heeft ze ertoe geleid om manieren te zoeken om te ontdekken wat er zal gebeuren. Vanuit daar ontstond de weersvoorspelling, astrologie, schattingsstudies… Maar in feite kunnen wij allemaal een duidelijk idee hebben van hoe onze leven er over 10, 20 of 30 jaar uit zal zien, maar ook de eeuwigheid die we zullen leven.

Jezus zei dat het Koninkrijk van God binnenin de mens zit (zie Lucas 17:21). We kunnen al gauw concluderen dat het koninkrijk van de duivel ook in de mens zit. Als beiden koninkrijken in het binnenste van de mens is, kan niemand anders het zien of weten welke van de 2 de persoon in zich heeft, dan de dragers zelf. Daarom kan niemand, behalve de persoon zelf weten wat hun in de eeuwigheid te wachten staat.

Dit wil zeggen dat wat er in uw binnenste is, een kleine proefstuk is van wat u voor altijd zult leven, zelfs nadat u deze wereld heeft verlaten. Zoals het Koninkrijk van God een proefstuk is van het Koninkrijk der Hemelen, is het koninkrijk van de duivel een proefstuk van het koninkrijk van de hel.

Als hetgeen dat in uw binnenste is rechtvaardigheid, vrede en blijdschap is, zoals geschreven staat in Romeinen 14:17, zal uw eeuwig leven ook rechtvaardig, vredevol en vreugdevol zijn. Maar als uw innerlijk vol zit met kwaadaardigheid, leed en verdriet, zal uw eeuwig leven ook van grote kwaden, leed en verdriet zijn. 

Als u de hemel in uw leven hebt, zult u de hemel na de dood hebben. Maar als u de hel in uw leven hebt, zult u de hel na de dood hebben. Dit heeft niets te maken met wat er om u heen gebeurt, maar het heeft alleen betrekking op uw innerlijk. Wie uit God geboren is, draagt het paradijs in het hart, zelfs temidden van een hel van problemen. Daarentegen, wie niet uit God geboren is, draagt de hel in het binnenste, zelfs met een geweldige, comfortabele leven zonder grote zorgen. 

Maar als u wilt weten waar u uw eeuwigheid zult besteden, dient u alleen naar uw binnenste te kijken. Wat u vandaag in uw innerlijk leeft, zult u voor altijd in uw innerlijk leven, tenzij u van richting veranderd, voordat u deze wereld verlaat.

Laat u zich niet bedriegen door een titel, een religie, uw reputatie of het welzijn die materiële bezittingen bieden.

Vergeet niet: de effecten van een proefstuk die u draagt, zal zich op een buitengewone manier in de toekomst vermenigvuldigen en u weet niet of dit vandaag, morgen of over 10 jaren zal gebeuren. Daarom dient u voorbereid te zijn en strijden om in u het Koninkrijk van God te hebben, zodat u op die dag in Hem kan komen. 

Bischop Edir Macedo

Deixe o seu comentário

Ou preencha o formulário abaixo.

O seu endereço de email não será publicado. Campos obrigatórios marcados com *