Boodschap

Heeft u de Geest van Christus al ontvangen?

Het wonder van een nieuw leven volgt hetzelfde patroon van de geboorte van Jezus, de Zoon van God: Maria werd omhuld door de Geest van de Allerhoogste en daarom werd Jezus verwekt.

Hetzelfde proces gebeurt met betrekking tot de andere geborenen uit de Geest, kinderen van God.

Dertig jaar later leerde Jezus een religieuze meester hoe hij echt een kind van God kan worden:

“…als iemand niet geboren wordt uit water en Geest, kan hij het Koninkrijk van God niet binnengaan.” (Johannes 3:5)

De geboorte uit het water houdt de uitwisseling van de menselijke gedachten voor die van God in. Het Goddelijke water wast de nutteloze en ijdele gedachten en neemt in de plaats daarvan de levende gedachten van God in beslag.

En de geboorte uit de Geest gebeurt volgens het verhaal van de engel aan de Maagd Maria:

“De Heilige Geest zal over u komen en de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen…” (Lukas 1:35)

Dat is wat er met iedereen moet gebeuren.
Iedereen die, met nederigheid, in het Woord van God gelooft.
Daarom zal zelfs het heilige wezen dat zal worden geboren de Zoon van God worden genoemd.
Om dit aan te vullen, bevestigt de Heilige Geest, door middel van Paulus:

“Als iemand de Geest van Christus niet heeft, die is niet van Hem.” (Romeinen 8:9)

De vraag is: heeft u de Geest van Christus al ontvangen?

Bisschop Edir Macedo

Laat hier uw reactie achter.

Of vul het onderstaande formulier in.

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden gemarkeerd met *