Boodschap

Het Altaar is groter

Het Altaar is de plaats van:
– Overgave
– Offer
– Verbond
– Waarheid
– Eerlijkheid

De plaats waar we onszelf in de afhankelijk van God plaatsen;
De plaats waar we God boven alles zetten;
De plaats van weinig uitverkorenen;
De plaats van de opstandigen die veel onrechtvaardigheden hebben;
De plaats die het onkruid scheidt van de tarwe;

Op het Altaar ontvangen wij:
– Behoudenis
– Overvloedig leven
– Nieuw leven
– Ware liefde
– Ware vrede
– Gerechtigheid van God
– Visie van God
– Dromen van God
– Gedachtes van God
– Kracht en moed
– Bovennatuurlijk Geloof
– Genezing van ongeneselijke ziektes
– Capaciteit om te overwinnen
– De Ontmoeting met God
– De Geest van God

“Dwazen en blinden! Want wat is meer, de gave of het altaar, dat de gave heiligt?” (Mattheüs 23:19)

Met dank aan: Bisschop Fernando Souza

Deixe o seu comentário

Ou preencha o formulário abaixo.

O seu endereço de email não será publicado. Campos obrigatórios marcados com *