Boodschap

Het gebed en de smeekbede van Hanna

Het gebed heeft zijn geheimen. Het dient gedaan te worden met de voorwaarden van Zijn Schepper, niet van de schepping.

Hanna volgde jarenlang de gewoonten om te bidden. Ze ging regelmatig naar de Tempel, bood haar gebeden aan met de offers die haar man haar gaf – maar alles bleef hetzelfde. Totdat:

“En bitter bedroefd bad zij tot de HERE en weende zeer. Toen deed zij een gelofte en zeide: HERE der heerscharen!” (1 Samuël 1:10-11)

In deze weinig woorden is er een groot geheim van een effectief gebed: het moet lichaam, ziel en geest hebben!

VOORHEEN, offerde Hanna wat haar man haar gaf; ze bleef bitter, verdrietig en dacht dat God haar baarmoeder had gesloten.

Maar NADAT zij haar eigen offer had aangeboden, haar bitterheid bij het altaar achterliet en weigerde te geloven dat haar onvruchtbaarheid de wil van God was, werd ze beantwoord!

Het gebed heeft zijn geheimen.

Met geloof en intelligentie,

Met dank aan: Bisschop Renato Cardoso

Deixe o seu comentário

Ou preencha o formulário abaixo.

O seu endereço de email não será publicado. Campos obrigatórios marcados com *