Boodschap

Het geheim van de afwezigheid van de twijfels

Het geheim van de afwezigheid van de twijfels

Iedereen weet dat angst een deel van de mens is.

De rijke is bang om arm te zijn en de arme is bang om zijn gezin niet te kunnen onderhouden.

De onderdrukten zijn bang voor het donker, voor de hoogten, voor de lift, voor het niet overgaan van schoolfases, enz.

De gezonden zijn bang om ziek te worden, en de zieken, bang om te sterven.

De zieken zijn bang om niet genezen te worden.

De alleenstaande vrouwen zijn bang voor de opsluiting van eenzaamheid.

De religieuzen zijn bang om naar de hel te gaan.

De schuldenaren zijn bang om hun verplichtingen niet na te komen.

De verraders zijn bang om ontdekt te worden.

De slechteriken zijn bang om te worden gearresteerd.

De politici zijn bang om de verkiezingen te verliezen.

Zoals we kunnen zien, is de angst op de een of andere manier, aanwezig in het leven van een ieder. Bij sommigen iets meer dan bij de anderen. Maar een ieder draagt dat gevoel.

Zelfs degenen die het dichtst bij God stonden hadden hun angsten.

Abraham was bang om gedood te worden vanwege zijn vrouw.

Met Isaac was het niet anders.

Jacob vluchtte uit angst voor zijn broer Esau.

Mozes vluchtte uit Egypte uit angst voor Farao.

Gideon vreesde het altaar van zijn vader gedurende de dag te vernietigen;

David had de moed om Goliath onder ogen te zien, maar hij vluchtte voor zijn zoon Absalom.

De grote profeet Elia vreesde de bedreigingen van Izebel en vluchtte de woestijn in.

In de hele geschiedenis van de mensheid was Jezus de Enige die niet bang was.
Hij confronteerde de tegenstanders en de dood zonder angst te schetsen. Waarom?

Omdat Hij vervuld was met de Heilige Geest.

Vervuld zijn met de Geest van God betekent leeg te zijn van de angst.

Hoe kan iemand vervuld worden met de Geest van God?

Wanneer het verstand 100% bezig is met de Gedachten van God, Zijn Woord.

Hier is de reden voor het bevel: “Word vervuld met de Geest”. (Efeziërs 5:18)

Vol zijn van de Geest betekent de afwezigheid van alle invloed van deze wereld.

Zelfs van de angsten, bedreigingen en verschrikkingen.

Bisschop Edir Macedo

Laat hier uw reactie achter.

Of vul het onderstaande formulier in.

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden gemarkeerd met *